Klasik Türk mûsikísinde bir makam. Hicaz ailesi makamlarındandır. Karar perdesi Dügah (La), güçlü perdesi Neva (Re), yeden perdesi Zengule (sol#)'dür. Hem çıkıcı, hem de inici özelliklere sahiptir.

Hicaz Hümayun

Klasik Türk musikísinde bir makam. Hicaz ailesi makamlarındandır. Karar perdesi Dügah (La), güçlü perdesi Neva (Re), yeden perdesi Zengule (sol#)'dür. Hem çıkıcı, hem de inici özelliklere sahiptir.Osmanlı dönemi bestekarlarından Veli Dede'nin bu makamda bir Peşrevi ve bir de Saz Semaisi bulunmaktadır.

Yanıtlar