Hicri Takvim

Kısaca: Hicri Takvim Hz. Muhammed (sav)'in Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç kabul eden ve ayın dünya çevresinde dolanımını esas alan bir takvim sistemidir. Hicri Takvim; Hicri Şemsi ve Hicri Kameri Takvim olmak üzere ikiye ayrılır: ...devamı ☟

hicri takvim
Hicri Takvim

Hicri Takvim Hz. Muhammed (sav)'in Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç kabul eden ve ayın dünya çevresinde dolanımını esas alan bir takvim sistemidir. Hicri Takvim; Hicri Şemsi ve Hicri Kameri Takvim olmak üzere ikiye ayrılır:

Hz. Peygamber, Safer ayının 27.günü Hz. Ebubekir ile birlikte Medine'ye hicret etmek üzere Mekke'den ayrılmış, 4 gece Sevr Mağarası'nda kalmış. 1 Rebiülevvel Pazartesi günü Sevr Mağarasından Medine'ye doğru yola çıkmışlardır. 8 Rebiülevvel / 20 Eylül 622 Pazartesi günü Kuba köyüne gelmiş. Burada Kuba Mescidi'ni inşa etmiş ve 12 Rebiülevvel Cuma günü Medine'ye doğru hareket etmişlerdir.

Hicri Şemsi Takvim

Hz. Peygamberin Kuba'ya geliş günü olan miladi 20 Eylül 622 tarihini, Hicri sene başlangıcı olarak kabul eden ve dünyanın güneş etrafındaki dolanımını esas alan takvim sistemine hicri şemsi takvim denilmektedir.

Hicri Kameri Takvim

Hz. Ömer zamanında Hicretin 17. yılında alınan bir kararla Hicretin olduğu sene Hicri Takvimin 1. yılı ve o yılın Muharrem ayı da Hicri Kameri takvimin yılbaşısı kabul edilmek suretiyle, o yıl 1 Muharrem'in rastladığı 16 Temmuz 622 tarihi de Hicri Kameri Takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Pratikte Hicri Takvim olarak bu bilinmektedir.

Hicri Takvimde AylarArtık Yıl

Hicri takvimlerde de miladi takvim gibi artık yıllar mevcuttur. 30 yılda yaklaşık 11 günlük bir gerileme yapmaktadır. Bu gerilemeyi düzeltmek için 30 yıllık dönemde 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26 ve 29 yılları 355 gün, diğer yıllar ise 354 olur.

Kameri Sene

Ayın dünya etrafında 12 defa dönüşü yaklaşık 354.367 gündür (354 gün 8 saat 48 dakika 34.68 saniyedir). Dünyanın güneş etrafında dönüşü ise 365.2422 gündür.

Hicri yıl miladi yıldan ( 365.2422 - 354.367 =) 10.8752 gün daha kısa olduğundan aylar da bazen 29. bazen de 30 gün çekmektedir.

Dış Bağlantılar

hicri takvim

Hicreti başlangıç olarak alan takvim.

hicri takvim

Türkçe hicri takvim kelimelerinin İngilizce karşılığı.
the Hegira calendar, Muslim calendar

hicri takvim

hicreti başlangıç olarak alan takvim.

Mehmet Bayrak - 5 yıl önce

Sayın İlgililer
Yazıda Ay'ın Güneş etrafında dönüşünden bahsedilmektedir.O tarihte Dünya'nın yuvarlaklığı ve Ay'ın onun çevresinde döndüğü bilgisi var mıydı?
Saygılarımla.


Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hicrî Takvim
6 yıl önce

senesi, sel senesi gibi.[kaynak belirtilmeli] Hicri takvim, Hicrî Şemsî takvim ve Hicri Kameri takvim olmak üzere ikiye ayrılır. "Haram ayları" yani...

Rumi takvim
3 yıl önce

uygulandı. Hicri takvim ay yılına göre, Rumi takvim ise güneş yılı esaslı hesaplandığı için, Hicri takvimde senenin son günü rumi takvimin çakışan senesinden...

Rumi Takvim, Hicri takvim, Jülyen takvimi, Mart, Miladi takvim, Sezar, Takvim, Tanzimat, Yılbaşı, Zaman, 13. Gregorius
Takvim
3 yıl önce

ihtiyaçlarına uygun modelli takvimler geliştirmiştir. Dünyada en çok Miladi ve Hicri takvimler kullanılır. Miladi takvim, İsa'nın doğumunu (0) başlangıç...

Takvim, 10 Aralık, 10 Ağustos, 10 Ekim, 10 Eylül, 10 Haziran, 10 Kasım, 10 Mart, 10 Mayıs, 10 Nisan, 10 Ocak
Celali Takvimi
3 yıl önce

Celali Takvimi ya da Hicri Şemsi takvimi, Güneş yılı esasına göre, Ömer Hayyam başkanlığındaki bir kurul düzenlemiş, Büyük Selçuklu Sultanı Celaliddevlet...

Takvimler, Rumi Takvim, Miladi Takvim
Hicri Yılbaşı
3 yıl önce

Hicri Yılbaşı veya 1 Muharrem (kameri) hicrî takvime göre Zilhicce ayının son gecesini Muharrem ayının birinci gününe bağlayan zaman dilimi. İslami takvime...

Hicri Yılbaşı, Kandiller, 10 Muharrem, Aşure Günü, Beraat Kandili, Hicri Takvim, Hicri takvim, Kadir Gecesi, Kur`an, Mevlit Kandili, Miraç Kandili
Muharrem
3 yıl önce

Muharrem Hicri takvime göre yılın birinci ayı. Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla "haram"dan türemiştir. Sözcük karşılığı, haram...

Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik
3 yıl önce

dönemine kadar Hicri takvim uygulanmış, Tanzimat’tan sonra Hicri ve Rumi takvimler birlikte kullanılmaya başlanmış; ardından sadece Rumi takvim kullanılır...

Cemaziyelevvel
3 yıl önce

Cemaziyelevvel (Arapça: جمادى الأولى, Hicri takvime göre yılın 5. ayı. Ayın adına kaynaklık eden cemazi sözcüğü "yağmursuz alan" anlamına gelmektedir...

Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Hicri takvim, Muharrem, Ramazan, Rebiülahir, Rebiülevvel, Recep, Safer, Zilhicce, Zilkade