Hidrasyon

Kısaca: Endüstride küçük moleküllü alkollerin elde edilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemen alkenlerin hidrasyonu olarak da adlandırılmaktadır. ...devamı ☟

hidrasyon
Hidrasyon

Tepkimeden genel bir görünüş |- | |- | Su genel itibariyle zayıf bir nükleofil olduğu için katalizör olarak bir asite ihtiyaç duyulmaktadır. |- |-style="background-color:#A3ACBF;text-align:center" |Tepkimenin ayrıntılarının gösteren mekazma. |- | |- |Burada alkenin yapısına katılacak olan hidrojen asiten koparılır ve bir karbokatyon oluşur. Bu aşama aldukça yavaş gerçekleşir. |- | |- |Bu aşamda ise oluşan karbokatyona bir su katılmaktadır ve bu aşma öncekinden oldukça hızlı gerçekleşir. |- | |- | Son olarak önceki aşamda eklenen su molekülünden bir hidrojen koparılarak ilk aşamada hidrojen koparılan asit molekülüne verilir. |}

Endüstride küçük moleküllü alkollerin elde edilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemen alkenlerin hidrasyonu olarak da adlandırılmaktadır. Su kötü bir nüklefil olduğu için genellikle alkenlerle su katma tepkimeleri istenilen ürünü yani alkolleri vermezler. Bu yüzden bu tepkimeler çoğunlukla bir asit katalizörün varlığında gerçekleştirilir. Sülfürik asit ve fosforik asit alkenlerin hidrasyonu esnasında en sık kullanılan asitlerdir. Hidrasyon tepkimeleri genel itibariyle Markownikow-Kuralı çerçevesinde gerçekleşen bir tepkimedir. Alkenlere su katılmasında tepkimenin hızını belirleyen kısım 1.basamaktır ve diğer iki basamaktadan oldukça yavaş gerçekleşir. Diğer bir değişle karbokatyon oluşumu, tepkimenin hızını belirten aşamadır. Bu basamakta öncelikli oluşan karbokatyon üçüncül karbokatyonudur. Çünkü üçüncül karbokatyon birincile göre daha kararlıdır. Bu basamakta diğer önemli bir olayda alkenin yapısına katılan hidrojenin asit katalizörden koparılmasıdır. Bu basamağın sonunda bir molekül su ve ara ürün olan üçüncül bir karbokatyon oluşmaktadır. İkinci basamkat ise ilk basamakta oluşan karbokatyonun yapısına bir su molekülün eklenmesiyle protonlanmış bir olkol oluşmaktadır. Son olarak ikinci aşamanın sonunda oluşan protonlanmış alkolden bir proton ortamdaki bir su molekülüne aktarılarak ter-bütil alkol katalizörümüz olan asit oluşmaktadır. Kaynak T.W Graham Solamons( Yazar), Craig B. Fryhle (Yazar),Güral Okay (Çeviri Editörü), Yılmaz Yıldırır (Çeviri Editörü) Organik Kimya, ( Organik Chemsty), 7. Basımdan Çeviri, Literatür Yayıncılık 2002, ISBN 975-8431-87-0. Sayfa 331-334

Kaynak

larVikipedi

hidrasyon

Türkçe hidrasyon kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. hydration

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hidrasyon
3 yıl önce

gerçekleştirilir. Sülfürik asit ve fosforik asit alkenlerin hidrasyonu esnasında en sık kullanılan asitlerdir. Hidrasyon tepkimeleri genel itibarıyla Markownikow-Kuralı...

Sırt çantası
3 yıl önce

Yolculuk çantası Brakiyal pleksus hasarı Bindle Spor çantası Bel çantası Hidrasyon paketi Messenger çantası Kızılderili çocuğu Pasiking omuz çantası Omuz...

Çözünürlük (kimya)
3 yıl önce

çözeltiyi oluştururlar. Çözümlendirme işlemi solvasyon (çözücü su ise hidrasyon) olarak adlandırılır. Denge haline gelmiş ve daha fazla çözünen (solut)...

Çözünürlük (kimya), Alaşım, Alkali metal, Bakır, Baryum, Basınç, Civa, Entropi, Gaz, Gümüş, Hidrojen
Bakır (ii) sülfat
3 yıl önce

sülfat, kimyasal formülü CuSO4 olan bir kimyasal bileşiktir. Bu tuzun hidrasyon derecelerine bağlı olarak bir dizi farklı bileşikleri mevcuttur.Susuz...

çözülme
3 yıl önce

der Waals kuvvetlerini içerir. Bir çözülen maddenin su ile çözülmesine hidrasyon denir. Çözünmeyi Çözünürlükten Ayırt Etme IUPAC tanımına göre, çözünen...

Zeolit
3 yıl önce

Zeolitler kristal yapıda hidrasyona uğramış aluminyum silikatlardır. Milyonlarca yıl önce, volkanların patlaması ile ortaya çıkan kül ve lavların, göl...

Zeolit, Akvaryum, Amonyak, Endüstri, Gördes, Kimya, Manisa, Nükleer, Petrol, Su arıtma, Sülfür
Alçı taşı
3 yıl önce

olarak kristalleşir. Aynı zamanda bir evaporit minerali ve anhidritin hidrasyon ürünü olarak oluşur. İçinde su bulunan kalsiyum sülfat minerali, tek veya...

Hiperkalsemi
3 yıl önce

seçeneği hastalara sıvı verilmesidir. 12 mg/dL düzeylerine kadar uygun hidrasyon tedavinin temel basamağıdır. Seçilmiş sıvı izotonik sodyum klorür (% 0...

Hiperkalsemi, D vitamini, Diüretik, Kalsitonin, Kalsiyum, Kan, Osteoklast, Parathormon, Paratiroid, Paratiroid bezi, Tiroid bezi