Hidrojen Izotoplar��

izotop

İzotop Atom numarası aynı, fakat atom ağırlıkları farklı olan elementlere verilen ad. Kimyasal özellikleri hemen hemen aynı olduğu için periyotlar cetvelinde aynı yerde bulunan, bu elementlere izotop elementler denir. Tarihçe: 1907’de H.N. Mc Coy ve W....

Atomun ağırlığı

Atom veya moleküllerin gerçek kütleleri(mutlak tartı) o kadar küçüktür ki bunları terazi ile tesbit edip gram birimi ile ifade etmek söz konusu olamaz.Dalton ve Berzelius kimyasal reaksiyonlarda mutlak tartıların önemli olmadığını belirterek, mutlak kütle...

Hidrojen Yakıtlı Araba

Alm. Wagen (m) mit Wasserstoff als Treibstoff, Fr. Voiture (f) a hydrogene, İng. Hydrogen car. Yakıt olarak sıvı hidrojen kullanan araba. Hidrojen için "unutulmuş yakıt" tâbirini kullanmak hiç de yanlış olmamaktadır. Bugün içinde bulunulan enerji krizinin...

hidrojen

Hidrojen, (Yunanca: ὑδρογόνο = su yapan) element sembolü H olan, 1 atom sayılı kimyasal elementtir. Standart sıcaklık ve basınç altında renksiz, kokusuz, metalik olmayan, tatsız, oldukça yanıcı ve H2 olarak bulunan...

Yarı ömür (Bozunum)

Genel olarak, azalmakta olan bir maddenin baştaki miktarın yarısına düşmesi için gereken zaman.(''half life'') Bu zaman T1/2 olarak gösterilir. Birimi zaman birimidir. Yarı ömür kavramı özellikle radyoizotop denilen izotopların tükeniş (bozunum, ''decay''...

Hidrojen depolama

Yapılan araştırmalar sonucunda, mevcut koşullarda hidrojenin diğer yakıtlardan yaklaşık üç kat ucuz olduğu ve yaygın bir enerji kaynağı olarak kullanımının, hidrojen üretiminde maliyeti düşürücü teknolojik gelişmelere bağlı olacağı ortaya çıkmıştır. Bunun...

tam sayı kuralı

Hidrojen ekonomisi

Hidrojen ekonomisi, taşıtların ve elektrik dağıtım şebekesinin dengelenmesi için ihtiyaç duyulan enerjinin, hidrojen (H<sub>2</sub>) olarak depolandığı, varsayılan bir gelecek ekonomisidir.

Hidrojen izotopları

Hidrojen'in (H) (Standart atom ağırlığı: 1,00794 (7) u) üç doğal izotopu bulunur, bunlar 1H, 2H, ve 3H. Diğerleri, laboratuvar ortamında sentezlenen fakat doğada gözlenemeyen aşırı kararsız çekirdeklere sahiptir (4H arası 7H).

B41 nükleer bomba

B41, 1960'ların başında ABD ABD Stratejik Hava Komutanlığı tarafından dağıtılan termonükleer silahtır. Bomba günümüze kadar 25 megatonluk teorik maksimum verimi ile Amerika Birleşik Devletleri tarafından geliştirilen en güçlü nükleer bomba olmuştur. Proje...