Sülfürik asit ile suyun tepkimeye girmesiyle iki hidrojen sülfat ve hidronyum oluşmasıyla oluşur.Yapısında bir hidrojen,bir kükürt ve dört oksijen bulunur.İyon yükü ise anyondur(-).

Hidrojen sülfat

Sülfürik asit ile suyun tepkimeye girmesiyle iki hidrojen sülfat ve hidronyum oluşmasıyla oluşur.Yapısında bir hidrojen,bir kükürt ve dört oksijen bulunur.İyon yükü ise anyondur(-).

Yanıtlar