Hidrojen Sülfit

Hidrojen sülfür, renksiz, çürük yumurta kokusunda zehirleyici bir gazdır. 1796'da C.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Hidrojen Sülfit ilgili konular

 • Kükürt

  Atom numarası: 16 Simge: S Kütle numarası: 32.064 Kaynama Noktası (C): 444.6 Erime Noktası (C): 119 Yoğunluk: 2.07 Buhar
 • Selenyum

  Selenyum Periyodik cetvelin VI A grubunda bulunan kimyâsal bir element. Se sembolüyle gösterilir. 1817 yılında Berzelius tarafından kurşun odal
 • Sülfit

  Sülfit, kimyada kükürtlü asidi oluşturan anyon köktür. Simgesi SO3 2- şeklindedir. Su ile tepkimeye girdiğinde sülfürik asidi oluşturan k
 • Sülfat

  Sülfat inorganik kimya'da sülfürik asit'in bir tuzu'dur.
 • Sülfür

  Kimyada, sülfür terimi -2 yükseltgenme seviyesinde kükürt içeren kimyasal bileşiklerin birkaç tipi için kullanılır. Sülfür, İngilizce "s
 • Sülfonik Asit

  Sülfonik Asit Alm. Sulfanilsäure, Fr. Acide Sulfonique, İng. Sulfonic acid. Genel formülleri RSO3H olan kükürtlü organik asitlerin genel adı.
 • Cıva sülfit

  Zincifre, cıvanın indirgeme yolu ile elde edildiği cevherdir. Yunanlıların Cadı Kazanı adlı zehirli madde listesi içinde yer almıştır.
 • Hidrojen sülfit

  Hidrojen sülfür, renksiz, çürük yumurta kokusunda zehirleyici bir gazdır. 1796'da C.
 • Kükürt trioksit

  Kükürt trioksit, suyla tepkimeye girdiğinde sülfürik asidi oluşturan zehirli bir gazdır. Formülü SO3 şeklindedir. Kükürtlü asidi oluştur
Hidrojen Sülfit
Hidrojen sülfit