Higgs Bozon

Kısaca: Peter Higgs tarafindan Standart Model deki fermiyonlara kütle kazandırmak için varlığı öne sürülmüş spini 0 olan parçacık. ...devamı ☟

Higgs bozon
Higgs Bozon

Peter Higgs tarafindan Standart Model deki fermiyonlara kütle kazandırmak için varlığı öne sürülmüş spini 0 olan parçacık. Henüz varlığı doğrulanmamıştır, H veya h olarak kısaltılır.

Kuramsal ayrıntılar

Standart Model içindeki kuvvet taşıyıcı ayar bozonları kısa erimli doğaları sebebi ile kütleli olmak zorundadırlar. Higgs spin`i 0 olan komplex bir alandır. Bu iki yüksüz iki de yüklü parçacığa karşılık gelir. Higgs potansiyeli Kendiliğinden Simetri Kırılması dolayısıyla bir vakum beklenen değerine VBD sahip olur. Aynı zamanda sözü geçen 4 parçacıktan sadece bir tanesi kalır. VBD, SU(2)_L ayar alanın 3 tane ayar parçacığına kütle verir. Bu 3 ayar parçacığı $W^$ ve Z^0 bozonlarıdır.

Deneysel ayrıntılar

Varlığı deneysel olarak henüz ispatlanmamış olan Higgs bozon için LEP-2 den elde edilen sonuç kütlesinin 115 GeV den büyük olması gerektiği şeklindedir. Arama çalışmalarına Fermilab da CDF ve D0 deneylerinde devam edilmektedir.

2007 yılının sonlarında çalışması planlanan CERN`deki LHC hızlandırıcısında yapılacak CMS deneyi, ATLAS, LHCb deneyi ve ALICE deneylerinde Higgs parçacığı yanı sıra Standart Model ötesinde nasıl bir fizik olduğu araştırılacaktır.

parçacık-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.