Hikaye Ile Roman Arasındaki Farklar

hikaye ve roman arasındaki farklar nelerdir

Görüşler

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  Hikaye ile Roman arasındaki farklar şu şekildedir: 1. Hikaye kısa ve orta uzunlukta bir yazı türü-dür. Roman ise uzundur. 2. Hikayede kişi sayısı romana göre daha azdır. 3. Hikayede genellikle bir tek olay anlatılırken, romanda birbirine bağlı olaylar anlatılır. 4. Hikayede olaylar kısa bir zamanı kapsar, ro-manda ise genellikle uzun bir zaman söz ko-nusudur. 5. Romanlarda olayın geçtiği dönemin siyasi, sosyal, tarih durumu hakkında bilgi edinilir. Bu durum hikayelerde pek yoktur. 6. Hikayelerde sınırlı bir mekan söz konusudur. Romanlarda ise olaylar daha geniş bir coğ-rafyada meydana gelir.

 • yok aq Avatar
  yok aq - 1 yıl önce

  strong ne aq kodlayıcısı


 • yok aq Avatar
  yok aq - 1 yıl önce

  strong ne aq kodlayıcısı


Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Hikaye Ile Roman Arasındaki Farklar ilgili konular