Hikayet-I Han O��Lu Bo��A�� Han

Kerem ile Aslı

Kerem ile Aslı Anadolu’da yüzyıllardır söylenen oldukça yaygın bir halk hikayesi. Türk Folklorunun önde gelen örneklerindendir. İlk önce el yazması olan kopyalardan okundu. Daha sonra taş baskısı kitaplarla köylere yayıldı. Hikayede, kökünü tasavvuftan al...

Sümmani ile Gülperi

''Sümmani ile Gülperi'', bir halk hikâyesi. Narmanlı Sümmani, hikâyenin kahramanıdır. Hikâyeye göre, şair gençliğinde çobanlık yaparken düşünde düşünde üç derviş görür ve bu dervişler, kendisine Çinmaçin'de yaşayan Abbas Han kızı Gülperi'yi gösterir ve şa...

Kökserek

Ünlü Kazak Türkü hikayeci Muhtar Avezov`un kaleme aldığı bir hikayedir. Kurtların hikayesini anlatır. Betimlemelerle doludur. Hikayede doğadaki olaylar ağır basmaktadır. Hiakyeden Kazak Türkçesindeki yansıma sözcüklerinin nasıl olduğu çıkartılabilir. Mese...

Game Night

Game Night, Amerikan komedi dizisi ''How I Met Your Mother''ın birinci sezonunun on beşinci bölümüdür. Orijinal yayın tarihi 27 Şubat 2006'dır.

Beren ve Lúthien'in Hikâyesi

Beren ve Lúthien'in Hikâyesi, J. R. R. Tolkien'in birçok eserinde bahsedilen, ölümlü insan Beren ile ölümsüz elf bakiresi Lúthien'in aşkı ve maceraları ile ilgili hikâye.

Rip Van Winkle

Rip Van Winkle, ABD'li yazar Washington Irving'in 1819'da yayımlanan kısa hikâyesi ve bu hikâyenin baş kahramının adıdır. Irving'in Birmingham, İngiltere'de yazdığı hikâye ''Geoffrey Crayon'ın Karalama Defteri'' adlı derlemenin bir parçasıdır. Hikaye New...

Sultanı Öldürmek

Sultanı Öldürmek, şair ve yazar Ahmet Ümit'in yazdığı, 2012 yılında yayımlanan cinayet, aşk ve tarih ekseninde dönen polisiye romanı'dır.

Dede Korkut Hikayeleri

Dede Korkut’un destanların ilk anlatıcısı olduğu tahmin edilmektedir. Hikayelerde veli bir kişi olarak ortaya çıkar. Oğuzlar önemli meseleleri ona danışırlar. Keramet sahibi olduğuna inanılır. Gelecekten haberler verdiği söylenir. Ozan ve kamdır. Kopuz ça...

Palto(Kitap)

(Rusça:Шинель)Nikolay Vasilyeviç Gogol'un 1842 yılında yayımlanan uzun hikayesi. Yazar gerçekçi bir üslupla kaleme aldığı bu hikayesinde küçük adam temasını ele alır. Sıradan insanların çektiği sıkıntılar, maaruz kaldığ...

palto

Palto (giysi)