Hikayet-I Kazan Beg��N O��Lu Uruz Han Tutsak Oldu��Udur

Kökserek

Ünlü Kazak Türkü hikayeci Muhtar Avezov`un kaleme aldığı bir hikayedir. Kurtların hikayesini anlatır. Betimlemelerle doludur. Hikayede doğadaki olaylar ağır basmaktadır. Hiakyeden Kazak Türkçesindeki yansıma sözcüklerinin nasıl olduğu çıkartılabilir. Mese...

Beren ve Lúthien'in Hikâyesi

Beren ve Lúthien'in Hikâyesi, J. R. R. Tolkien'in birçok eserinde bahsedilen, ölümlü insan Beren ile ölümsüz elf bakiresi Lúthien'in aşkı ve maceraları ile ilgili hikâye.

Kerem ile Aslı

Kerem ile Aslı Anadolu’da yüzyıllardır söylenen oldukça yaygın bir halk hikayesi. Türk Folklorunun önde gelen örneklerindendir. İlk önce el yazması olan kopyalardan okundu. Daha sonra taş baskısı kitaplarla köylere yayıldı. Hikayede, kökünü tasavvuftan al...

Sümmani ile Gülperi

''Sümmani ile Gülperi'', bir halk hikâyesi. Narmanlı Sümmani, hikâyenin kahramanıdır. Hikâyeye göre, şair gençliğinde çobanlık yaparken düşünde düşünde üç derviş görür ve bu dervişler, kendisine Çinmaçin'de yaşayan Abbas Han kızı Gülperi'yi gösterir ve şa...

Rip Van Winkle

Rip Van Winkle, ABD'li yazar Washington Irving'in 1819'da yayımlanan kısa hikâyesi ve bu hikâyenin baş kahramının adıdır. Irving'in Birmingham, İngiltere'de yazdığı hikâye ''Geoffrey Crayon'ın Karalama Defteri'' adlı derlemenin bir parçasıdır. Hikaye New...

Yeniçeri Kazanı

Yeniçerilerin yemeklerinin pişirildiği kazan. Yeniçerilerce bu kazanlar değerli görüldüğü gibi ayaklanmalarında da sembolik bir rol üstlenirdi ve beraberlerinde Atmeydanı`na kadar götürürlerdi.

Salur Kazan'ın Evi Yağmalanması

Dede Korkut hikayeleri arasında yer alan Salur Kazan`ın Evi Yağmalanması, bir şölen sırasında sarhoş olan Salur Kazan ava gitmek istemesiyle başlar. Dayısının karşı çıkmasına rağmen, oğlu Uruz`u çadırını koruması için bırakıp ava gider. Salur Kazan`ın yok...

Palto(Kitap)

(Rusça:Шинель)Nikolay Vasilyeviç Gogol'un 1842 yılında yayımlanan uzun hikayesi. Yazar gerçekçi bir üslupla kaleme aldığı bu hikayesinde küçük adam temasını ele alır. Sıradan insanların çektiği sıkıntılar, maaruz kaldığ...

palto

Palto (giysi)