hikmet

Bilgelik (Bilgili Kişi), bilgi edinme, idrak, görgü, sağduyu ve sezgisel anlayış ile birlikte bu hususiyetleri özümseyebilme ve uygulayabilme kapasitesi. Bilginin, sağduyu, derin görüşlülük ve muhakemeli mantık ile tatbiki.

HIKMET (türkçe) anlamı
1. bilgelik
2. tanrı'nın insanlarca anlaşılamayan amacı.
3. felsefe
4. özlü söz
5. vecize
6. neden
7. gizli neden
fizik.
HIKMET (türkçe) anlamı
8. 1 . Bilgelik.
9. 2 . Neden
10. gizli neden:
11. Ben artık korkmuyorum her şeyde bir hikmet var / Gecenin sonu seher
12. kışın sonunda bahar.- Z. O. Saba.
13. 3 . Tanrı'nın insanlarca anlaşılamayan amacı.
14. 4 . eskimişÖzlü söz
15. vecize
16. Biz bize benzeriz sözü ile millî hikmetlerimizin en doğrusunu söylemişiz.- F. R. Atay.
17. 5 . eskimişFizik.
18. 6 . eskimişFelsefe.
19. Atasözü
20. deyim ve birleşik fiiller
hikmetinden sual olunmaz
HIKMET (türkçe) anlamı
21. (Arapça). 1. Hakimlik
22. feylesofluk. 2. Sebeb
23. gizli
24. Allah'ın hikmeti. 3. Felsefe. 4. Ahlaki söz
25. öğüt verici
26. kısa öz
27. öğretici söz. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
1. n. Nazim Hikmet (1902-63) modern Turkish poet
2. advocate of Marxism and member of the Turkish Communist party
3. n. reason
4. wisdom
5. the divine wisdom
6. mystery
7. profundity
8. profoundness
gnome,
HIKMET (türkçe) ingilizcesi
9. [Hikmet]n. Nazim Hikmet (1902-63) modern Turkish poet
10. advocate of Marxism and member of the Turkish Communist party
11. n. reason
12. wisdom
13. the divine wisdom
14. mystery
15. profundity
16. profoundness
17. gnome
hikmet (ingilizce) fransızcası
1. n. Hikmet
2. nom de famille
3. Nazim Hikmet (1902-1963)
4. poète moderne turc
5. membre du parti communiste turc qui partageait les idées de Marx
HIKMET (türkçe) almancası
1. n. Ausspruch
hikmet (ingilizce) italyancası
1. s. Nazim Hikmet (1902-63)
2. poeta moderno turco
3. sostenitore del Marxismo e membro del partito comunista turco
hikmet (ingilizce) ispanyolcası
1. s. apellido
2. Nazim Hikmet (1902-1963)
3. poeta moderno turco
4. defensor del Marxismo y miembro del partido comunista turco
hikmet (ingilizce) portekizcesi
1. s. Hikmet
2. sobrenome
3. Nazim Hikmet (1902-1963) poeta turco moderno
hikmet (ingilizce) flemenkcesi
1. zn. familienaam
2. Hikmet
3. Hikmet
4. Nazim (1902-1963)
5. moderne Turkse dichter
6. voorstander van het Marxisme en lid van de Turkse Communistische Partij

Hikmet hakkında detaylı bilgi

hikmet ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Bilgelik

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Nazim Hikmet

Nâzım Hikmet Ran (15 Ocak 1902 – 3 Haziran 1963), daha çok Nâzım Hikmet olarak bilinen Türk şair, oyun yazarı, romancı, anı yazarı. "Romantik komünist" ve "romantik devrimci" olarak tanımlanır.

Nazım Hikmet Ran

Selanik'te doğdu. Heybeliada Harbiye Mektebi'ni bitirdi. Hamidiye Kruvazörü güverte subayı iken, sağlık nedeniyle askerlikten çıkarıldı. Bolu'da bir süre öğretmenlik yaptı, daha sonra Trabzon üzerinden Batum'a, oradan da Moskova'ya geçti. Kutv Üniversitesi'nde ekonomi politik ...

Ahmet Hikmet Müftüoğlu

Ahmet Hikmet Müftüoğlu Yazar ve diplomat. 1870 yılında İstanbul�da doğdu. Babası Müftüoğlu Sezai Beydir. Dedesi Yunanlılar tarafından şehid edilen Mora Müftüsü Abdülhalim Efendidir. Dedesinin müftü olması sebebiyle Müftüoğlu adını almıştır.

Nazım Hikmet

Nazım Hikmet Ran (1902-1963) 1902 yılında Selanik'de doğmuştur. İlköğrenimini İstanbul'da Göztepe Taşmektep, Galatasaray Lisesi ilk bölümü (1914), Nişantaşı Numune Mektebi'nde tamamlamış, orta öğrenimi ise, daha 12 yaşında iken yazdığı "Bir Bahriyelinin Ağzından" adlı ...

Hikmet Bayar

Orgeneral Hikmet BAYAR; 1932 yılında KOCAELİ / GÖLCÜK'te doğdu. 1951 yılında Kuleli Askeri Lisesi'nden, 1953 yılında Topçu Asteğmen rütbesi ile Harp Okulu'ndan mezun oldu. 1955 yılında Topçu Sınıf Okulu'nu bitirdi. Çeşitli topçu birliklerinde Batarya Takım Komutanlığı ve ...

Hikmet Çetin

Hikmet Çetin (1937 - .... ) 1937'de Diyarbakır ili Lice ilçesinde doğdu. İlk Öğrenimini Lice'de, Orta Öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1960' da Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünden mezun olduktan sonra DPT' de uzman yardımcısı olarak göreve başladı. ...

Reşat Hikmet

Reşat Hikmet (1876 - 1920) Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasında bulunan delegelerden biriydi. Mustafa Kemal ile Salih Paşa'nın anlaşması üzerine İstanbul'da toplanan Son Osmanlı Meclisi Mebusanı'na üye olarak katıldı. Kemalist grubun istememesine rağmen 16 Mart 1920'de ...

Hikmet Uluğbay

Hikmet Uluğbay (1939 - .... ) 1939 yılında Isparta'da dünyaya gelen Hikmet Uluğbay, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra University of Southern California'da master yaptı. Maliye Bakanlığı Tokyo Büyükelçiliği ve NATO Nezdinde Daimi ...

Kronoloji - Nazım Hikmet

1902 : 15 Ocak'ta Selânik'te dünyaya gelir. 1913 : "Feryad-ı Vatan" başlığını taşıyan ilk şiirini yazar. Galatasaray Sultanisi'nde ortaokula başlar. 1914 : Ekonomik nedenlerle Nişantaşı Sultanisi'ne geçer. 1917 : Bahriye Mektebine girer. 1918 : İlk kez bir şiiri yayınlanır. ...

Hikmet Şimşek

1924'te Siirt'in Pervari ilçesinde doğdu. Müziğe ilgisi nedeniyle 1946 yılında Harbokulu'ndan ayrılarak Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kompozisyon bölümüne giren Hikmet Şimşek, E. Zuckmayer ve Ferit Alnar ile çalıştıktan sonra Adnan Saygun'un öğrencisi oldu.

Ezeli Hikmet

Ezeli Hikmet. Kadim Hikmet, Aşkın Hikmet, Ezeli Felsefe, Kadim Felsefe veya Kalıcı Felsefe şeklinde kullanımları da bulunmaktadır. (latince ifadesiyle Sophia Perennis) Kaynağı itibariyle ilahi olan ve insanlığın başlangıcından bu yana farklı coğrafyalarda yaşayan toplumların din ...

Hersekli Arif Hikmet

Osmanlı şâirlerinden. 1839 senesinde Hersek’in Mostar kazâsında doğdu. Babası Zülfikâr Nâfiz Paşadır. Hersek’te tahsile başladı. Dedesi ve babası ölünce Bosna’ya taşındı. Tahsil için İstanbul’a geldi. Özel hocalardan sarf, nahif, mantık, meânî, beyân dersleri ...

Arif Hikmet Bey

ARİF HİKMET BEY Yüz beşinci Osmanlı Şeyhülislamı. İstanbul’da 1786’da doğdu. 1859’da aynı yerde vefat etti. Sultan Üçüncü Selim zamanı kazaskerlerinden İbrahim İsmet Beyin oğludur. Tahsilini tamamladıktan sonra, sırasıyla Kudüs, Mısır ve Medine kadılıklarında ...

Hikmet (şiir)

Hikmet, Hoca Ahmet Yesevi'ye ait şiirlere verilen isimdir. Hikmetlerin bir kısmı hece ölçüsü ve dörtlüklerle, diğer bir kısmıysa aruz ölçüsü ve beyitlerle oluşturulmuştur. Hikmetlerin Yesevi dervişlerince yazıya geçirilmesiyle Hoca Ahmet Yesevi'nin Divan-ı Hikmet adlı eseri ...

Divan-ı Hikmet

Hoca Ahmed Yesevi'nin yazdığı "hikmet" adlı şiirleri biraraya getiren Türk tasavvuf edebiyatının bilinen en eski örneklerini içeren kitap.