Hilal-I Ahmer

Kısaca: Kızılay (Resmî adı: Türkiye Kızılay Derneği, Türk Kızılayı olarak da bilinir, eski adı Hilal-i Ahmer Cemiyeti), Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin temel ilkeleri olan “insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik” çerçevesinde çalışan bir yardım kuruluşudur. ...devamı ☟

Hilal-i Ahmer
Hilal-i Ahmer

Hilal-i Ahmer (Kızılay) Cemiyet halinde yaşayan insanlar arasında fakir, zengin, muhtaç ve sakatların bulunması gayet normaldir. İlahi dinler, insanlar arasında yardımlaşmayı, muhtaçların elinden tutulmasını emrettiğinden, inananlar arasında bu hususlar tam yerine getirilmiştir. İnsanlar bunlara uymakta güçlük çıkarınca, idareciler kanuni müeyyideler ile bazı hususlarda mecburiyetler getirmişlerdir. Avrupalılar, insanlar arasındaki manevi bağların azaldığı 19. asırda yardımlaşmayı sağlamak, harp zamanındaki yaralılara bakmak için cemiyetler kurdular. Kurdukları bu cemiyete Salib-i Ahmer adını verdiler. Daha sonra bu cemiyet Kızılhaç adını aldı.

İslamiyetin ilk yıllarında ve daha sonraki harplerde ihtiyaç duyulduğu zaman kadınlar savaşa katılır, yaralıları tedavi ederlerdi. Nitekim Uhud savaşında hazret-i Fatıma savaşta yaralanan Peygamber efendimizin yaralarını bizzat sarıp tedavi etmişti. Sonraları kurulan İslam devletlerinde yardımlaşma ve harp yaralılarını tedavi, çeşitli şekillerde yapıldı.

Selahaddin-i Eyyubi 1192 yıllarında Üçüncü Haçlı Seferinde, Saint Jean Şövalyelerinin Müslüman Türk karargahına gelerek Hıristiyan yaralıları ile meşgul olmalarına, tedavi etmelerine izin vermişdi.

Birinci Napolyon, 1798 tarihinde Akka Kalesini muhasara ettiği zaman, ordusunda veba çıkıp yayılmış ve hastalığa karşı çaresiz kalınca, düşmanı olan Müslüman Türklerden yardım istemek zorunda kalmıştı. O zamanki bir Fransız eserinde şöyle yazılmaktadır: “Türkler ricamızı kabul ederek hekimlerini yolladılar. Bunlar tertemiz giyinmiş, ak yüzlü kimselerdi. Evvela dua etdiler ve sonra ellerini bol su ve sabun ile uzun uzadıya yıkadılar. Hastalarda zuhur eden hıyarcıkları neşterle yardılar. İçindeki sıvıyı akıtarak yaraları tertemiz yıkadılar. Sonra hastaları ayrı ayrı yerlere koydular ve sağlamların mümkün olduğu kadar onlara yanaşmamasını tenbih ettiler. Hastaların elbiselerini yakıp yeni elbiseler giydirdiler. En nihayet ellerini yıkadılar ve hastaların bulunduğu yerlerde öd ağacı yakarak tekrar dua ettiler. Bizden hiçbir ücret veya hediye kabul etmeden yanımızdan ayrıldılar.”

Osmanlı ordusunun özel hekimbaşısı vardı. Harpte hekimbaşı maiyeti ile beraber ordunun gittiği yere gitmek mecburiyetindeydi.

İnsanlara merhamet etmeyene, Allahü teala yardım, merhamet etmez.

Allah'ın sevdiği ev, yetim bulundurulan ve ona iyilik yapılan evdir.

İnsanların en iyisi insanlara hizmet edendir.

Kalbinde merhameti olmayanın imanı yoktur.

Hadis-i şerifleri Müslümanların merhametli, hayırsever olmalarını emretmektedir. Dinimizde zekat vermek farzdır. Sadaka ise durumu müsaid olanların ihtiyaç sahiplerine yaptıkları yardımlardır. Osmanlı Devletinde vakıflar, aşhaneler insanlara hizmetin en güzel misalleridir.

Müslümanlar arasında İslamiyetle başlayan, felaketzedelere, muhtaçlara ve yaralılara yardım, Avrupa'da 19. yüzyılda ve kısmen ortaya çıkmıştır. İnsanların isteyerek bu işe koşmamaları Avrupa'da yardım yapılabilecek idari teşkilatlar kurmayı mecbur etmiştir. Zira muhtaçlara, kazazedelere yardım elini uzatmak, bir inanç gereğidir. İnançlar zayıflayıp bu iş yapılmadığı zaman bir kuruluşa ihtiyaç duyulur.

Osmanlılarda, kurulduğu yıllardan beri belli bir sistem ve kural içinde muhtaçlara, kazazedelere, yaralılara yapılan yardım, 1877 yılında teşkilatlandırılıp bir cemiyet şekline geldi.

1877'de beyaz üzerine kırmızı hilal bayrak sembol kabul edilerek Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti kuruldu. 1923'te Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti, 1935'te Türkiye Kızılay Derneği adlarını aldı.

Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti, 1877'deki Osmanlı-Rus Savaşında, cephe gerisinde 9 seyyar hastahane, İstanbul'da 4 hastahane açarak buralarda 25 bin yaralı ve hasta askere baktı. 1897'deki Türk-Yunan Harbinde cemiyet 2 hastahane vapuru kiralayarak yaralı ve hasta askerleri İstanbul'a taşıyıp tedavi etti.

İstanbul'da baş gösteren kolera salgını ve 1911'deki büyük Aksaray yangını Hilal-i Ahmer'in barış yıllarında kayda değer ilk ve geniş faaliyetleri oldu. Bundan sonra arka arkaya gelen Trablusgarb, Birinci ve İkinci Balkan harpleriyle, Birinci Dünya Harbi, Hilal-i Ahmerin üç kıta üzerindeki aralıksız, çok geniş ve sıkışık, fedakarlıklarla dolu uzun bir devresini teşkil eder.

Ayrıca Bakınız

Osmanlı Devleti Kurumları

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kızılay
1 yıl önce

Kızılay şu anlamlara gelebilir; Abdurrahman Kızılay - Kerkük'lü bir Türk Halk Müziği sanatçısı Furkan Kızılay - Türk sinema ve dizi film oyuncusu Kuzey...

Dernek, Yardımlaşma, Deprem
Cemal Kovalı
1 yıl önce

İdadi mezunudur. Tüccarlık, Tokat Gençler Birliği ve Türk Ocağı, Hilal-i Ahmer, Himaye-i Etfal, Türk Hava Kurumu İdare Heyetleri Üyelikleri, Tokat Halkevi...

Galip Kahraman
5 yıl önce

Askerî Hastanesi, 101 Nolu Hastane Tabîpliği, Serbest Hekimlik, Hilal-i Ahmer, Himâiye-i Etfâl, Türk Hava Kurumu ve Türk Ocağı Kurumları Üyelikleri ve Başkanlıkları...

Mihri Pektaş
5 yıl önce

İngilizce Öğretmenliği, Kadıköy Fukaraperver Cemiyeti Üyeliği, Hilal-i Ahmer ve Himaiye-i Etfâl Cemiyetleri Üyelikleri, TBMM V., VI. ve VII. Dönem Malatya...

Mihri Pektaş, 1895, 1979, 4 Temmuz, Bursa, Robert Kolej, Siyasetçi, Türk, Türkiye
Giorgio Della Suda
5 yıl önce

d’honneur nişanıyla onurlandırıldı. Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane, İstanbul Eczacılar Cemiyeti ve Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin (sonradan Kızılay Derneği)...

Giorgio Della Suda, 14 Aralık, 1835, 1913, 7 Ocak, Eczacı, Francesco Della Suda, Lí©gion d’honneur, İstanbul, Harbiye Nezareti Ecza Deposu, Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane
1868
1 yıl önce

İmparator Mutsuhito, Parlamenter monarşiyi ilan etti. 11 Haziran - "Hilal-i Ahmer Cemiyeti" adıyla Kızılay kuruldu 1 Ağustos - Alaska ABD tarafından Rus...

1868, 13 Kasım, 1792, 18. yüzyıl, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1869, 1870
Mustafa Arif Deymer
5 yıl önce

(PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Mayıs 2010.  ^ "Mübadelede Kızılay (Hilal-i Ahmer) Cemiyetinin rolü, Mesut Çapa, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:10...

Yardım dernekleri pulları
5 yıl önce

ise 20 para yani yarım kuruş ücret şeklindedir. Kızılay Derneğine (Hilal-i Ahmer Cemiyeti) gelir sağlamak için ise 25 Mart 1934 tarihli ve 2391 sayılı...