Hindoloji

Kısaca: Hindoloji, bir bilim dalıdır. Hintçe dilin, edebiyat, tarih, din ve Türk toplumların manevi, maddi kültürünü sistematik şekilde toplar ve araştırır. Geçmiş ve günümüz Hintçesi ve Hint toplumları ana konusunu oluşturur. ...devamı ☟

Hindoloji, bir bilim dalıdır. Hintçe dilin, edebiyat, tarih, din ve Türk toplumların manevi, maddi kültürünü sistematik şekilde toplar ve araştırır. Geçmiş ve günümüz Hintçesi ve Hint toplumları ana konusunu oluşturur. Klasik ve modern hindoloji Klasik Hindoloji, en başından itibaren Sanskrit Filolojisi ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalara 19. yy.ın ilk yarısında Hint-Avrupa dil ailesinden olan Pali dili ve Prakrit lehçeleri de eklenmiştir. Klasik Hindoloji çalışmalarında birçok çeviri yapılmış ve makale yazılmıştır. Bu çeviri ve makalelerin çoğu Karşılaştırmalı Dilbilim ve Din Bilimleri ya da arkeoloji gibi diğer bilimlere katkıda bulunmuştur. Bu çalışmalar sayesinde şimdiye kadar sadece İngilizce çevirisi olan birçok Sanskrit eseri Almancaya çevrilmiştir. Hindoloji, 1960’dan bu yana Hindistan’ın kuzeyinde konuşulan Hintçe ve Bengalce ile Hindistan’ın güneyinde konuşulan Tamil ve Kannada gibi modern Hint dilleriyle ilgilenmektedir. Örneğin; Helmuth von Glasenapp 1961 yılında “Hint Edebiyatı” adlı eserinde bu ve diğer dillerin edebiyatlarından bahsetmiştir. Günümüz Hindistan politikası ve ekonomisinin yanı sıra çok çeşitli edebiyat, dans ve müzik kültürüyle Hindoloji alanında yapılan çalışmalara yeni bir yön kazandırmıştır. Böylece klasik Hindoloji’ye paralel olarak Hindoloji alanında diğer araştırmaları ve yine Sanskritçe incelemeleri yapmaya devam eden modern Hindoloji oluşturulmuştur. Hindoloji alanındaki bu gelişmeler, şimdiye kadar sınırlı iş imkanları olan Hindologlar için ekstra iş olanakları sağlamıştır. Örneğin; Würzburg Üniversitesi öğrencilerine diplomatik alanlarda, Goethe Enstitüsü’nde, Hindistan’daki birçok şirkette çalışma olanakları ve bunlar için Hindistan’da yoğun Hintçe dil kursları, staj imkanları sunmuştur. Önemli Hindologlar # Heinrich Roth (1620-1668): İlk Sanskrit grameri Heinrich Roth’a aittir. Ancak bu çalışma hiçbir zaman yayımlanmamıştır. # Wilhelm von Humboldt (1767-1835): Alman filozof, dilbilimci ve aynı zamanda devlet adamıdır. Karşılaştırmalı Dilbilim alanında bazı önemli çalışmalar yapmıştır, öğrencilerine Sanskritçe öğretmiştir. # Friedrich Schlegel (1772-1829): Yazar, eleştirmen ve Romantik hareketinin kurucusudur. Schlegel, 1808 yılında “Hindistanlının Dili ve Bilgeliği Üzerine” adlı bir makale yazmış ve bu makale Hindoloji çalışmalarına hız kazandırmıştır. # Friedrich Rückert (1788-1866): Alman şair, çevirmen ve filoloji uzmanıdır. Sanskrit diliyle ilgili çalışmalar yapmıştır. # Franz Bopp (1791-1867): Alman dilbilimcidir ve Sanskritçe üzerine araştırmalar yapmıştır. Aynı zamanda Karşılaştırmalı Hint-Germen Dilbilimi’nin kurucusudur. Hindistan’ın önemli bir destanı olan Mahabharata destanından bir bölümü çevirmiştir. # Adolf Friedrich Stenzler (1807-1887): Birçok Sanskritçe metnin çevirisini yayımlamıştır. Örneğin bu çevirilerin arasında ünlü Hintli şair Kalidasa’nın “Raghuvamsha” eseri de vardır. Stenzler’in “Sanskritçenin Temel Kitabı” 1869’dan bu yana birçok kuşak tarafından kullanılmıştır. # Albrecht Weber (1825-1901): Hindoloji alanında birçok araştırma yapmış ve bu araştırmalar sayesinde Hindoloji gelişmiştir. 1853 yılında Vedik Dönemi’nin edebiyatını anlatan “Hint Edebiyatı Üzerine Akademik Dersler” adlı eseri yayımlanmıştır. Bu eserde, Hintçe destanların yanı sıra Hintçe gramer, tıp, müzik, sanat ve Sanskrit edebiyatından bahsetmiştir. Weber, 1849 yılında “Hint Çalışmaları” adında bir dergi çıkarmış ve bu dergide araştırmalarını anlatan birçok makale yayımlamıştır. # Johann Georg Bühler (1837-1898): Hindoloji’nin önde gelen bilim adamlarından biridir. Hint hukukunu anlatan bir eser yazmış ve eski yazıların çevirisini yapmıştır. # Paul Deussen (1845-1919): Önemli bir filozof ve Friedrich Nietzsche’nin bir arkadaşıdır. Upanişad ve Veda’lar üzerine çalışmalar yapmış ve bu çalışmalarını bir kitap serisinde yazmıştır. Paul Deussen’in “Brahma-Sutralar” çevirisi, bir Avrupa diline eksiksiz olarak aktarılan ilk eserdir. # Heinrich Zimmer (1890-1943): Zimmer, “Hindistan’da Felsefe ve Din” adlı bir kitap yazmıştır. Bu kitapta; Hinduizm, Jainizm, Budizm ve yogadan bahsetmiştir. Yoga ve Tantra ile ilgilenen ilk Alman Hindolog’dur. Ayrıca Budizm’le ilgili birçok araştırma yapmış ve birçok metin çevirmiştir. # Helmuth von Glasenapp (1891-1963): “Hindistan’da Felsefe” ve “Hindistan’ın Edebiyatı” Helmuth von Glasenapp’ın önemli iki eseridir. “Alman Filozoflara Göre Hindistan” adlı eserinde Kant, Herder ve Oswald Spengler gibi önemli filozofların düşüncelerine yer vermiştir. Ayrıca Hinduizm, Jainizm ve Budizm uzmanıdır. # Paul Thieme (1905-2001): 20.yy.ın önemli Hindologlarından biridir. Veda’ları, Upanişadlar’ı ve Sanskritçe şiirleri incelemiştir. 1981 yılında Benares Hindu Üniversitesi tarafından Paul Thieme’ye fahri doktora unvanı verilmiştir. # Klaus Mylius (1930): “Sanskritçe/Almanca”, “Almanca/Sanskritçe” sözlüklerini bir ciltte toplamıştır. Cildin ilk bölümünde 70.000 Sanskritçe, ikinci bölümde 26.000 Almanca kelime mevcuttur. # Hermann Graßmann (1809-1877): Rigveda çevirisi, önemli bir Matematikçi. # Theodor Benfey (1809-1881): Alman dilbilimci, Panchatantra çalışması, “Sanskrit Dilbilgisi Kitabı”. # Lorenz Franz Kielhorn (1840-1908): Sanskritçe grameri, Epigrafya. # Berthold Delbrück (1842-1922): Karşılaştırmalı Dilbilim, Sanskrit söz dizimi çalışmaları. # Hermann Jacobi (1850-1937): Jainizm, Astronomi # Hermann Oldenberg (1854-1920): Dinlerin Tarihi, Veda, Budizm # Richard von Garbe (1857-1927): Samkhya, Yoga, Bhagavad-Gita çevirisi # Heinrich Lüders (1869-1943): Mahabharata Destanı, Epigrafya, Budizm # Willibald Kirfel (1885-1964): Purana’lar, Kozmografi # Paul Hecker ( 1913-1979): Vedanta, Purana’lar # Michael Witzel (1943): Rigveda çevirisi, Eski Hint Tarihi # Axel Michaels (1949): Hinduizm, Dinlerin Tarihi

Dış bağlantılar

* www.indology.info -- since 1995, with associated discussion forum since 1990] * www.indology.net * http://www.indianbookscentre.com * SARDS 2: Database containing bibliographic references to South Asia research articles * Books related to Indology * The Veda as Studied by European Scholars (Gifford Lectures Online)

Kaynaklar

Vikipedi

hindoloji

hint dilini konu alan bilim.

hindoloji

Hint dilini ve kültürünü konu alan bilim.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hindoloji
4 ay önce

ve yine Sanskritçe incelemeleri yapmaya devam eden modern Hindoloji oluşturulmuştur. Hindoloji alanındaki bu gelişmeler, şimdiye kadar sınırlı iş imkânları...

Max Müller
5 ay önce

gören Hindoloji ve Karşılaştırmalı Din disiplinlerine büyük katkı yapmış ve ayrıca Turan Dil Ailesi gruplandırmasını yapan kişidir. Müller, Hindoloji üzerine...

Doğu Dilleri ve Edebiyatları
3 yıl önce

Dalından oluşmaktadır: Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Hindoloji, Japon Dili ve edebiyatı, Kore Dili ve Edebiyatı, Sinoloji, Urdu Dili...

Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Doğu Dilleri ve Edebiyatları
August Wilhelm Schlegel
4 ay önce

Alman edebiyat tarihçisi, çevirmen, yazar, felsefeci ve Hint kültürü (Hindoloji) uzmanı. Alman romantizm akımının kurucuları arasında sayılır. Kardeşi...

August Wilhelm Schlegel, Almanya ülke bayrağı, Almanya, 12 Mayıs, 1767, 1845, 8 Eylül, Alman, Biyografi, Bonn, Hannover
Sergey Oldenburg
5 ay önce

Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti, SSCB) Rus Doğu bilimci, Rus Hindoloji okulunun kurucularından biri, Rusya Bilimler Akademisi üyesi. Soylu aileden...

Franz Babinger
3 yıl önce

Yükseköğrenimini Würzburg ve Münih'te tarih ve İslam sanatı konusunda yaptı. Hindoloji ve Sami dilleri üzerine doktorasını verdikten sonra aynı yıl 1914'te gönüllü...

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
4 ay önce

Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Hindoloji Anabilim Dalı Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Kore Dili ve Edebiyatı...

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Antropoloji, Arkeoloji, Atatürk, Coğrafya, Dilbilim, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Felsefe, Halkbilim, Psikoloji
Anna Leonowens
3 yıl önce

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Almanya'da da yaşadı. Daha sonra Hindoloji alanında bir öğretim üyesi oldu, kadınların oy hakkını savundu. Diğer...