Hint-Avrupa Kavimleri

Kısaca: Hint-Avrupa kavimleri, Avrasya kırları boyunca yaşayan ve çeşitli tarihlerde uygar dünyaya akınlar yaparak yerleşen göçebe halklardır. Aralarında, aynı dilden farklılaşarak oluştukarı sanılan (dolayısıla yapıları bir olan, ama biribirlerinin konuşmasını anlayamadıkları) dil akrabalığı bulunmasından ve aynı yaşam biçimini sürmelerinden başka hiçbir birlik yoktur. Bu halklar, akınları sırasında yendikleri topluluklar üzerinde, uygar toplumlarsa onların uygarlıklarını ve kültürlerini benimse ...devamı ☟

Hint-Avrupa kavimleri, Avrasya kırları boyunca yaşayan ve çeşitli tarihlerde uygar dünyaya akınlar yaparak yerleşen göçebe halklardır. Aralarında, aynı dilden farklılaşarak oluştukarı sanılan (dolayısıla yapıları bir olan, ama biribirlerinin konuşmasını anlayamadıkları) dil akrabalığı bulunmasından ve aynı yaşam biçimini sürmelerinden başka hiçbir birlik yoktur. Bu halklar, akınları sırasında yendikleri topluluklar üzerinde, uygar toplumlarsa onların uygarlıklarını ve kültürlerini benimseyerek, ilkel topluluklarsa uygar topluma varacak sınıflı toplumu kurarak, egemen yönetici sınıfı oluşturdukları için, bu toplumlara ve topluluklara dillerini dayatmışlardır.Fin), Estonya, Macar, Bask dışında tüm Avrupa dillerinin onların Avrupa`ya getirdikleri diller olduğu ve İran ile Hindistan dillerinin de aynı yapıda diller olduğu için, bu diller ailesine Hint-Avrupa dilleri, tarihte bu dilleri konuşmuş olan halklara da Hint-Avrupa halkları denir.

düzenle|Haziran 2007

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hint-Avrupa halkları
4 yıl önce

Hint-Avrupa dilleri, tarihte bu dilleri konuşmuş olan halklara da Hint-Avrupa halkları denir. Fakat bazı araştırmacılar Hint-Avrupa dil ve kavimler teorisinin...

Hint-Avrupa halkları, Bask, Estonya, Hindistan, Hint-Avrupa dilleri, Macar, İran, Sınıflı toplum, Fin), ,
Avestaca
1 yıl önce

oluşturur ve Hint-Avrupa dil ailesinin Hint kolunda yer alır. Soğdca da arkaik bir İran dilidir. Medler ve Persler, Arya denilen kavimleri oluşturmaktaydı...

Letonya tarihi
1 yıl önce

yılı civarında olduğu sanılmaktadır. MÖ 2500 civarında bölgeye Hint-Avrupa kavimleri yerleşti ve MÖ 2000 civarında Baltık halklarının etnik bilinci oluşmaya...

Doğu Cermen Dilleri
3 yıl önce

Doğu Cermen dilleri, Hint-Avrupa dil ailesi'nin Cermen dilleri kategorisine mensup ölü bir dil grubudur. Doğu Cermen Dilleri ile ilgili bilinen yazılar...

Lusitaniler
5 yıl önce

Pek çok kişiye göre ise Lusitaniler, İberya yerlisi halklar ile Hint-Avrupa kavimlerinin bir karışımıdır. Lusitanilerin yerleştikleri ilk alan Douro vadisi...

Kurgan
1 yıl önce

edilmiştir ve araştırmacılar bu mezarların Proto-Hint-Avrupalılar olarak da tabir edilen Hint Avrupa halklarının ataları tarafından yapıldığını düşünmektelerdir...

Kurgan hipotezi
1 yıl önce

türetilmiş höyük mezar anlamına gelen bir terimdir. Kurgan modeli Hint-Avrupa kavimlerinin kökenleri ile ilgili olarak en fazla kabul görmüş olan önermedir...

Galatlar
1 yıl önce

etkinliğini ortaya koyabilmiş olmasıdır. Hint-Avrupa kavimlerinden olan Keltler MÖ 1000 dolaylarında Orta ve Batı Avrupa'nın büyük bir bölümünde egemenlik kurdular...

Galatlar, Taslak şablonları, Taslak madde