Hiperkapni

Hiperkapni, aynı zamanda hiperkarbi ve CO2 tutulması olarak da bilinen, kandaki karbon dioksit (CO2) seviyesinin anormal yükselmesidir. Hiperkapni Yunanca hiper = "üzerinde" veya "çok fazla" ve kapnos = "duman" kelimelerinin terkibinden oluşan bir kelimedir.

İnsan metabolizmasının bir ürünü olan karbon dioksit normal durumda akciğerler tarafından gaz olarak dışarı atılır. Hiperkapni durumu bu sürecin sağlıklı olarak gerçekleşmediğini gösterir. Hiperkapni, hipokapni olarak bilinen kandaki karbon dioksit miktarının anormal olarak düşmesinin zıddı olan bir durumdur.

Kaynak:

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.