Pigment fazlalığı gösteren.

Hiperkromazi

Pigment fazlalığı gösteren.

Yanıtlar