Hipotalamus

Kısaca: Diansefalonda yer alan hipotalamus, otonom (bkz.) ve endokrin (bkz.) fonksiyonları entegre eder. ...devamı ☟

Hipotalamus
Hipotalamus

Diansefalonda yer alan hipotalamus, otonom (bkz.) ve endokrin (bkz.) fonksiyonları entegre eder. Beynin diğer bölümlerinin birçoğundan, dolaylı veya dolaysız olarak afferent bağlantılar gelir ve omurilikteki otonom nöronları etkilemek üzere efferent bağlantılar iner. Posterior pitüiter hormonlar (örneğin, antidiüretik hormon ve oksitosin) hipotalamusta oluşur ve sinir kümeleri yoluyla posterior pitüitere iletilir. Anterior pitüiter hormon da (örneğin, büyüme hormonu, korlikotropin ve gonadotropinler) yine hipotalamusta oluşan ve hipotalamik hipofizeal portal kan damarı sistemiyle pitüitere iletilen salgı faktörleri tarafından kontrol edilir. Hipotalamus besin ve su alımını, kardiovasküler fonksiyonları, vücut ısısını, sindirim fonksiyonlarını ve cinsel fonksiyonları kontrol etmesi dolayısıyla önemlidir. Emosyonel reaksiyonların motor ve iç organlardaki tepkilerini de organize eder.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hipotalamus Resimleri

Hipotalamus-hipofiz-adrenal aks
2 yıl önce

Hipotalamus-hipofiz-adrenal aks (HPA aksı), ya da Limbik-Hipotalamus-hipofiz-adrenal aks (LHPA), kompleks geribildirim mekanizmalarına sahip nöroendokrin...

Endokrin sistem
2 yıl önce

bulunmaktadır. Hormon salgılayan çeşitli organ ve dokular da mevcuttur. Örneğin hipotalamus, kalp, mide, pankreas, yumurtalıklar ve testisler vardır. Endokrin sistemin...

İç salgı bezleri, Bağışıklık sistemi, Böbrek, Böbreküstü bezleri, Dahiliye, Dolaşım sistemi, Dış salgı bezi, Endokrinoloji, Hipotalamus, Hormon, Hormon sistemi
Ara Beyin
2 yıl önce

Diensefalon ya da ara beyin, beynin talamus, hipotalamus, epitalamus, subtalamus (pretalamus) ve pretektumdan oluşan parçasıdır. Mezensefalonun üzerinde...

Ateş (tıp)
5 yıl önce

ısısının yükselmesidir. Vücut sıcaklığı hipotalamus tarafında kontrol edilmektedir. Ön preoptik ve arka hipotalamustaki nöronlar 2 çeşit sinyal alırlar. Biri...

Adrenokortikotropik Hormon
5 yıl önce

salgılanmasını sağlar.Hipotalamus-hipofiz-adrenal aksın önemli bir öğesidir. Genelde biyolojik strese karşılık olarak üretilir. (hipotalamustan CRH (kortikotropin...

Hipofiz
2 yıl önce

homeostatik ve stimulasyon amaçlı trofik hormonlar salgılamaktadır. Fonksiyonu hipotalamus uyarımı aracılığı ile olmaktadır. Hipofiz bezi üç ana bölümden oluşmaktadır...

ön beyin
2 yıl önce

diensefalon ve telensefalona ayrılır. Diensefalondan pretalamus, talamus, hipotalamus, subtalamus, epitalamus ve pretektum gelişirken telensefalondan beyin...

í–n Beyin, Anatomi, Taslak, Uç beyin, Ara beyin
HPa
2 yıl önce

HPA şu anlamlara gelebilir: Hipotalamus-hipofiz-adrenal aks (HPA aksı) ya da Limbik-Hipotalamus-hipofiz-adrenal aks (LHPA), kompleks geribildirim mekanizmalarına...