Hipotansiyon

Kısaca: Düşük tansiyon ya da hipotansiyon, düşük kan basıncı demektir; sistolik kan basıncının(büyük tansiyon) 90 mmHg'dan az olmasıdır. Normal kan basıncının alt limitleri bireyden bireye değişmekle birlikte, sistolik 90, diastolik (küçük tansiyon) 60 mmHg kabul edilmektedir. ...devamı ☟

hipotansiyon
Hipotansiyon

hipotansiyon

Türkçe hipotansiyon kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. hypotension

hipotansiyon

normalden düşük olan atardamar basıncı.

hipotansiyon

Normalden düşük olan atardamar basıncı.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Düşük tansiyon
3 yıl önce

farklı mekanizmalarla hipotansiyon oluşturabilir. Alfa blokerlarının ya da beta blokerlarının kronik kullanımı hipotansiyona neden olabilir. Beta blokerlar...

Düşük tansiyon, Barometre, Diastolik, Hastalık, Kan basıncı, Sistolik, Stetoskop, Yüksek tansiyon
Senkop (tıp)
3 yıl önce

şuur kaybı. Genellikle, geçici serebral hipoperfüzyon (hipoksi) veya hipotansiyon nedeniyle olur. Nedenleri arasında şunlar sayılabilir: Refleks vazomotor...

Asidoz
3 yıl önce

eğilimi olan herhangi bir hastalıktır. pH 7.20 altına düştüğünde depresif etkiler kendini gösterir ve daha sonrasında hipotansiyon ortaya çıkar. Alkaloz...

Fentanil
3 yıl önce

titre edilmelidir. Fentanil droperidol ile birlikte kullanıldığında hipotansiyon insidansı daha yüksektir. Droperidol ekstrapiramidal semptomları indükleyebilir...

Fentanil, İlaç, 1950, 1960, Alkolizm, Analjezik, Anestetik, Anestezi, Anestezikler, Anilid, Anne sütü
Akciğer embolisi
6 yıl önce

karşılaşılır. Massif akciğer embolizmi olgularındaki akut süreç güçlü bir hipotansiyon ve şok ile hastanın birkaç dakika içinde ölümüne neden olur. Ayrıntılı...

Bothrops
6 yıl önce

blebler, lokal nekroz, burunda ve diş etinde kanama, ekimoz, eritem, hipotansiyon, taşikardi, koagülopati ile gelen hipofibrinojenemi ve trombositopeni...

Şok (dolaşım)
6 yıl önce

basıncının düşmesi (hipotansiyon), erken kompanzasyon evresinin ilk ve önemli bulgusudur (şok süreci hipotansiyon ile başlar). Hipotansiyonu gidermeye çalışan...

Petidin
3 yıl önce

travmasında kontrendikedir. Solunum güçlüğü, bulantı, kusma, iştah kaybı, hipotansiyon, ölü doğum, kabızlık, idrar retansiyonu, idrarda güçlük ve çeşitli alerjik...

Petidin, İlaç, ABD, Analjezik, Anilid, Aspirin, Astım, Atılma, Biyoyararlanım, Bulantı, CAS kayıt numarası