Hipotetik

hipotetik

Türkçe hipotetik kelimesinin İngilizce karşılığı.
conjectural

hipotetik

varsayımsal, farazi.

hipotetik

Varsayımsal.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Toxicofera
3 yıl önce

veren" anlamındadır) yaklaşık 4600 squamata (pullular) türünü temsil eden hipotetik soydur. Bütün zehirli sürüngen türlerini ve birçok zehirsiz türü kapsamaktadır...

Algonkin
4 yıl önce

Kuzey Amerika'da yerli dil ailesi Algonkin–Vakaş dilleri = Algonkin dilleri üst öbeği (Algonqui-an), Kuzey Amerika'da konuşulan hipotetik dil filumu...

Algonkin–Vakaş dilleri
3 yıl önce

dil ailesinden oluşan ve Edward Sapir tarafından 1929 yılında önerilen hipotetik dil filumu. I. Algonkin–Yurok dilleri (Algonkin–Ritvan) A. Algonkin dilleri...

Theophrastus
6 ay önce

sınıflamasını, bitkileri de kapsayacak şekilde genişletmiştir. Theophrastos, hipotetik ve ayrık tasımların formüllerini de vererek, mantık alanına da önemli...

Theophrastus, Aristoteles, Atina, Felsefe Portalı, Kişi, Taslak, Theophrastos, Çalı, Çift makalelerin birleştirilmesi, Dikotiledon, Monokotiledon
Unbiniliyum
6 ay önce

Unbiniliyum ya da eka-radyum, simgesi Ubn, atom numarası 120 olan hipotetik bir yapay elementtir. Adı ve simgesi, Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya...

Klonal çoğalma
6 ay önce

yapılı deoksiribonükleik asit (DNA) moleküllerine tekabül eden kalıtımın hipotetik temel ünitesidir. Bu kalıtım maddesi, biokimyasal reaksiyonların bazılarını...

Klonal çoğalma, Genetik, Hücre, Hücre biyolojisi, Klonlama, B-lenfositleri
Yuki-Vapo dilleri
3 yıl önce

Vapocası (Southern Wappo) Yuki-Vapo dillerinin akrabaları yoktur. Önceleri hipotetik olarak değişik gruplarda ele alınırdı: Penuti dilleri içinde Yokuts dilleri...

Mos dilleri
3 yıl önce

konuşulan Saliş dilleri, Vakaş dilleri ve Çimakum dillerinden oluşan hipotetik Kızılderili dil filumu. Algonkin–Vakaş dilleri üst grubuna girer. İlk...