Hipotonik

Kısaca: hiponik ortam; hücre sitoplazmasına göre, içinde çözünmüş madde miktarı az, su derişimi çok olan ortamlara denir. ...devamı ☟

hiponik ortam; hücre sitoplazmasına göre, içinde çözünmüş madde miktarı az, su derişimi çok olan ortamlara denir. HİPOTONİK ORTAM(AZ YOĞUN ORTAM) †¢ Bir hücre kendisinden daha az yoğun bir ortama konursa su alarak şişer.Bu olaya deplazmoliz denir. †¢ Bitki hücrelerinde deplazmoliz devam ederse hücre şişer ve turgor durumuna geçer. †¢ Hayvan hücrelerinde deplazmoliz devam ederse hücre patlar.Buna hemoliz denir

}

hipotonik

Türkçe hipotonik kelimesinin İngilizce karşılığı.
hypotonic

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hipotonik
11 ay önce

Hipotonik, madde yoğunluğunun, sıvı yoğunluğundan daha az olduğu ortama denir. Hücre, izotonik ortamdan alınıp hipotonik ortama konulursa bulunduğu ortamdaki...

İzotonik
1 yıl önce

zamanla solarlar. Bitkiler bu özelliklerinden dolayı hipotonik ortamlarda yaşayabilirler.Hipotonik ortam bitkiye su girişini sağlar.Bu şekilde aktif transport...

Deplazmoliz
11 ay önce

Deplazmoliz, bir hücrenin izotonik (eş yoğunlukta) ortamdan, hipotonik (az yoğunlukta) ortama konulmasıyla hücrenin osmoz kurallarına göre su alarak şişmesi...

Osmoz
11 ay önce

hücrenin sitoplazmik konsantrasyonu, hipotonik çözeltinin konsantrasyonuna seyrelinceye kadar devam eder. Hipotonik çözeltilerde hayvan hücreleri şişer...

Osmoz, Hücre, Hücre zarı, Çözücü, Hipertonik, İzotonik, Hipotonik, Çözünen
Plazmoliz
11 ay önce

ölür. Hücre, kendisinden daha az yoğun (çözünmüş madde yoğunluğu az) hipotonik çözeltide bir ortama konulduğunda su alarak şişer ve deplazmolize uğrar...

Plazmoliz, Hipertonik çözelti, Molekül, Osmoz, İzotonik
Hipertonik
11 ay önce

Bu işlem hücre ile dış ortamın yoğunluğu eşitleninceye kadar sürer. İşlem sonunda hücre plazmoliz durumuna geçmiş olur. İzotonik Hipotonik Plazmoliz...

Hipertonik, Plazmoliz
Hemoliz
11 ay önce

ozmotik hemoliz denir. Eritrosit hücreleri içlerindeki sıvıya oranla daha hipotonik olan bir sıvıya konulduklarında içeri giren yoğun su miktarı dolayısıyla...

Hemoliz, Akrep, Anemi, Bakteri, Donma, Eritrosit, Hemoglobin, Hücre zarı, Lipid, Molekül, Ozmoz
Tonisite
11 ay önce

partiküler bir solüsyonun hücre zarından bağımsız özellikleridir. Hipertonik, hipotonik ve izotonik çözeltiler hücre içi sıvının tonisitesi ile dış ortamın tonisitesinin...

Tonisite, Bitki, Hayvan, Hipertonik, Hücre, Hücre duvarı, Osmoz, İzotonik, Muscle tone, Hipotonik