Hisar An��T Mezar��

İç kale

Laferrière Hisarı Suriye sınırları içindeki Haçlı tahkimatı olan Krak des Chevaliers hisarı Halep'teki hisar Girit'teki Resmo kentindeki hisar İstanbul'daki

hisar

Hisar (kale): Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış, yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen. Hisar (hisâr): Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam veya re diyez notası.

Hisar Anıt Mezarı

Hisar (kale)

Hisar, genellikle bir kale sisteminin içinde yeralan ve en korunaklı kısmı oluşturan tahkimattır.

Hisar (makam)

Hisar (Hisâr), Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam veya re diyez notası.

Hisarbûselik

Hisarbuselik (Hisâr Bûselik), Klasik Türk müziğinde bir birleşik makamdır.

Hisar (anlam ayrımı)

küçük kale, kermen, germen. Hisar (makam) (hisâr): Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam veya re diyez notası. Hisar (dergi): Türkiye'de 1950-1980 arasında

Güzelce Hisar

Anadolu Hisarı (Güzelce Hisarı olarak da bilinir), İstanbul'un Anadoluhisarı semtinde, Göksu Deresi'nin İstanbul Boğazı'na döküldüğü yerdedir. Anadolu hisarı, 7.000 metrekarelik bir alan üzerine, Boğazın en dar noktası olan 660 metre mesafedeki bölgesine...

Remziye Hisar

Remziye Hisar (d. 1902, Üsküp - ö. 1992, İstanbul) Türkiye Cumhuriyeti`nin ilk kadın kimyageridir. Fransız Sorbonne Üniversitesi`nden mezun ilk Türk kadını.

Anadolu Hisarı

Anadolu Hisarı; İstanbul'un Anadoluhisarı semtinde, Göksu Deresi'nin İstanbul Boğazı'na döküldüğü yerdedir. 1395'te Yıldırım Bayezid tarafından, İstanbul'un İkinci Osmanlı Kuşatmasına hazırlığının bir parçası olarak yaptırılmıştır.