Histidin

Kısaca: Histidin (His, H) doğada yaygın 20 aminoasitten biridir ve proteinlerin yapısında bulunur. L-Histidin ve D-Histidin olnak üzere iki farklı enantiomerik formu vardır. ...devamı ☟

histidin
Histidin

Kimyasal yapısı 3D modeli

Histidin (His, H) doğada yaygın 20 aminoasitten biridir ve proteinlerin yapısında bulunur. L-Histidin ve D-Histidin olnak üzere iki farklı enantiomerik formu vardır. Beslenme açısından, genelde sadece çocuklarda, dışarıdan alınması zaruri gıda maddelerinden biridir.

Yan zincirinin imidazol olması ve pKa değerinin göreceli olarak nötral değerlere yakın olması (6.0 civari), histidinin hücre içinde lokal pH değerindeki çok küçük değişikliklere elekrik yükünü değiştirerek yanıt vermesine olanak tanır. Bu nedenle, bu aminoasitin yan zinciri bir çok enzimin katalitik bölgesinde ve metaloproteinlerin ligandları koordine eden kısımlarında bulunur.

İmidazol yan zincirinde birbirinden farklı kimyasal özellikler taşıyan iki azot(nitrojen) atomu bulunur: Birinci azot hidrojene bağlıdır ve bir çift elektronunu aromatik halkaya verir, dolayısıyla hafifçe asidiktir. İkinci azot ise, elektronlarından sadece birini aromatik halkaya katar. Kalan serbest iki elektronu nedeniyle bazik özellik taşır. Bu kimyasal özellikler proteinlerde farklı şekillerde değerlendirilebilir.

  • Katalitik triadlarda, histidindeki bazik azot atomu, serin, treonin veya sisteinden bir proton kopararak bu aminoasitleri nükleofile çevirir.
  • Proton taşıyıcısı histidinlerde, histidin protonları hızlı şekilde transfer etmede kullanılır. Transfer işlemi esnasında ilk olarak bazik azot atomu bir proton edinerek pozitif yüklü bir ara ürün oluşturulur. Daha sonra başka bir molekül veya tampon asidik azot atomundan bir proton koparmada kullanılır.
  • Karbonik anhidraz enzimi, proton taşıyıcısı histidinleri kullanarak, çinko bağlı bir su molekülünden bir proton transfer ederek kendini(katalitik aktif bölgesini) hızla rejenere edebilir.


Histidin aynı zamanda histamin ve karnozin biyosentezinde metabolit olarak kullanılır.

Kaynaklar

Histidin, muz, üzüm gibi meyvelerde; et ve süt ürünlerinde, yeşil ve kök sebzelerde bulunur.

Metabolik bozukluklar

Histidinemi`` Histidaz eksiktir.Otozomal çekiniktir.Zeka geriliği,konuşma bozukluğu ve büyüme geriliği gözlenir.Her zaman klinik bulgu vermez.Plazmada histidin ve alanin artar.

Histidinüri`` Renal tübüler bozukluğa bağlı olarak idrarda histidin saptanır.Gebeliğin 5.haftasında idrarla atılımı artar.

Ürokanik asidüri`` Ürokanaz eksikliğine bağlıdır.Büyüme geriliği ve mental retardasyon gözlenir.

300px|thumb|center|L-Histidin`in Fischer projeksiyonu-üstte ve imidazol halkasının farklı rezonans halleri-ortada ve altta

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

histidin Resimleri

Histidin
3 yıl önce

Histidin (His, H) doğada yaygın 22 aminoasitten biridir ve proteinlerin yapısında bulunur. L-Histidin ve D-Histidin olnak üzere iki farklı enantiomerik...

Histidin, Alanin, Aminoasit, Azot, Enzim, Histamin, Muz, Nitrojen, PH, Plazma, Protein
Lizin
3 yıl önce

aminoasitten biridir. 4-aminobütil (birincil amin) yan zinciri nedeniyle, histidin ve arginin gibi bazik aminoasitler grubuna dahildir. Diğer birçok amino...

Lizin, Aminoasit, Antikor, Arginin, Bazik, Enzim, HSV, Histidin, Hormon, Protein
Kalıntı (biyokimya)
6 yıl önce

alır. Örneğin, "bu protein 118 amino asit kalıntısından oluşur" veya "histidin kalıntısı, imidazol halkası nedeniyle bazik sayılır" denebilir. Bir kalıntı...

Riboz
3 yıl önce

yapar. Dönüştürme işlemi tamamlandığında D-riboz-5-fosfat, triptofan ve histidin adlı aminoasitlerin üretilmesini sağlayabilmektedir. D-riboz vücut çalışan...

Riboz, ATP, Biyokimya, Karbon, Molekül, Monosakkarit, RNA, Taslak, Şeker
Amino asit
3 yıl önce

aminoasitler, yan zincirlerinde proton alıcı moleküller taşırlar. Lizin Arjinin Histidin Yukarıdaki tabloda gösterilen 3-harfli ve 1-harfli aminoasit koduna ek...

Aminoasit, Alanin, Biyokimya, MRNA, Melanin, Protein, Ribozom, Serotonin, Taslak, Translasyon, Katekolamin
Proteaz
3 yıl önce

tepkimesi sonucu olur. Nükleofil oluşumunu katalitik üçlüde yer alan histidinin sağlar. Proteazlar ayrıca en aktif oldukları pH derecelerine göre de sınıflandırılırlar:...

Proteaz, Biyokimya, Enzim, Hücre biyolojisi, Protein, Taslak
Protein saflaştırması
3 yıl önce

sabitlenerek, histidin etiketli proteinleri spesifik olarak bağlayan bir afinite yüzeyi elde edilmiş olur. Saflaştırılacak protein histidin etiketli tek...

Hemoglobin
3 yıl önce

oran az olsa da fark edebilir. Yapısında bazik aminoasitler -özellikle histidin- bulunur. Hemoglobin; α (alfa), β (beta), ɣ (gama) ve δ (delta) olmak üzere...

Hemoglobin, Anemi, Demir, Eritrosit, Hem, Karbondioksit, Kemik iliği, Oksijen, Protein, Proton, Retikülosit