Histon Metilasyonu

Kısaca: Histon metilasyonu, histon proteinlerinde bulunan amino asitlere histon metiltransferaz enzimleri tarafından 1, 2 veya 3 tane metil grubu eklenmesi. Bir genin ifade edilip edilmeyeceğini o geni açık veya kapalı duruma getiren bu ve benzeri modifikasyonlar belirler ve açık/kapalı gen setleri hücre tipine göre farklılık gösterir. ...devamı ☟

Histon metilasyonu, histon proteinlerinde bulunan amino asitlere histon metiltransferaz enzimleri tarafından 1, 2 veya 3 tane metil grubu eklenmesi. Bir genin ifade edilip edilmeyeceğini o geni açık veya kapalı duruma getiren bu ve benzeri modifikasyonlar belirler ve açık/kapalı gen setleri hücre tipine göre farklılık gösterir. Histon 3 kuyruğu metilastonunun epigenetik düzenlemede merkezi bir rolü vardır, örneğin histon 3 lizin 4 (H3K4) tri-metilasyonu ökaryotlarda promotör bölgelerini belirler .

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Histon metiltransferaz
6 yıl önce

Histon metiltransferazlar (HMT), histon proteinlerinin yapısındaki lizin veya arjinin aminoasitlerine kofaktör S-adenozil metiyonin'den aldığı metil grubunu...

Metilasyon
3 yıl önce

Epigenetik kalıtıma etki eden metilasyon DNA metilasyonu veya protein metilasyonu ile meydana gelir. DNA metilasyonu omurgalılarda tipik olarak CpG bölgelerinde...

DNA Metilasyonu
3 yıl önce

sineklerinde, hemen hiç DNA metilasyonu görülmez. İnsanlarda uzun vadeli hafıza depolaması DNA metilasyonu ile düzenlenmektedir. DNA metilasyonu normal gelişim için...

Gen ifadesinin düzenlenmesi
3 yıl önce

DNA'nın geniş bölgelerine erişim, DNA metilasyonu, ncRNA ya da DNA'ya bağlanan proteinler tarafından yönlendirilen, histon modifikasyonlarının sonucu olarak...

Epigenetik
3 yıl önce

de Sümoylasyondur. Nonkovalent modifikasyonları ise şunlardır: Histon takasları Histon katımları Kromatin tadilatı Nonkoding RNA ile etkileşim Diğer ajanlarla...

Asetilasyon
6 yıl önce

ilişkilidir. Tipik olarak bunu "histon asetiltransferaz" ve "histon deasetilaz" etkinliği olan enzimler yapar, ama bu enzimler histon olmayan proteinleri de modifiye...

Çevrim sonrası değişim
3 yıl önce

eklenmesi. (Ayrıca bakınız histon asetilasyonu) deasetilasyon alkilasyon, bir alkil grubu (örneğin metil, etil) eklenmesi metilasyon bir metil grubu eklenmesi...

ökaryotik transkripsiyon
3 yıl önce

bölgeleri içerir. Transkripsiyon, histon modifikasyonu (deasetilleme ve metilasyon), RNA etkileşimi ve / veya DNA metilasyonu ile susturulabilir. Hücre kimliğini...