Histopatoloji

Kısaca: Histopatoloji yani patolojik histoloji, hastalıklı dokunun histolojik incelenmesinde uzmanlaşan patoloji dalıdır. Anatomik patoloji açısından önemli bir araç olan histopatoloji, aynı zamanda kanser ve diğer hastalıkların doğru ve kesin teşhisi için kullanılır ve bu açıdan da büyük bir önem arz etmektedir. ...devamı ☟

Histopatoloji
Histopatoloji

Histopatoloji yani patolojik histoloji, hastalıklı dokunun histolojik incelenmesinde uzmanlaşan patoloji dalıdır. Anatomik patoloji açısından önemli bir araç olan histopatoloji, aynı zamanda kanser ve diğer hastalıkların doğru ve kesin teşhisi için kullanılır ve bu açıdan da büyük bir önem arz etmektedir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Histoloji
1 yıl önce

dışı hayvansal dokular için nekropsi) yollarıyla gerçekleştirilir. Histopatoloji, histolojinin hastalıklı dokular üzerine yoğunlaşmış alt dalını oluşturur...

Histoloji, Anatomi, Bakteriyoloji, Bitki, Biyocoğrafya, Biyofizik, Biyokimya, Biyoloji, Biyometri, Botanik, Deniz biyolojisi
Laborant
1 yıl önce

tıbbi biyoloji ve genetik, klinik immün hematoloji, parazitoloji, histopatoloji, nükleer tıp, immünoloji laboratuvarı, klinik laboratuvar uygulamaları...

Eozin
1 yıl önce

hayvan (insan dahil) doku kesitlerinin incelenmesinde Türkiye'deki histopatoloji uzmanları tarafından çok kullanılmaktadır. Hücre sitoplazması, kollajen...

Eozin, DNA, Doku, Hematoksilin, Histoloji, Hücre çekirdeği, Kollajen, Kırmızı kan hücresi, Mikroskop, Nükleik asit, RNA
Patoloji
1 yıl önce

elde edilen numunenin çıplak gözle tanı koyma amaçlı incelenmesidir. Histopatoloji: Dokuların histolojik teknikler kullanılarak incelenmesidir. Rutin uygulama...

Patoloji, Antikor, Etyoloji, Histoloji, Histopatoloji, Sitoloji, Tıp, İmmünoloji, Akış Sitometresi, İmmün işaretleyici, Moleküler Biyoloji
Deri veremi
1 yıl önce

PPD başlangıçta negatiftir, hastalığın ilerlemesi ile pozitifleşir. Histopatolojide, başlangıçta yalnızca nekroz alanları ve içinde bol sayıda tüberküloz...

Deri veremi, Anerji, BCG, Koch basili, Mycobacterium tuberculosis, Tüberküloz, ,
Mikrotom
4 yıl önce

Mikrotom (Yunanca; mikros (küçük) ve temnein (kesmek)), alınan doku örneklerinin son derece ince bir şekilde kesilerek incelenmesine imkân tanıyan kesme...

Tabes dorsalis
1 yıl önce

Tabes dorsalis, omuriliğin (Medulla spinalis) özellikle arka (dorsal /posterior) kolonundaki  sinirlerin demiyelinizasyonuyla seyreden yavaş gidişatlı...

Sternberg dev hücresi
4 yıl önce

Sternberg dev hücresi veya Sternberg giant cell. Hodgkin lenfomanın histopatolojik incelemesinde, ışın mikroskopunda görülen dev hücresidir.Lakunar histiosit...