Etkili ve düzgün söz demektir. Terim olarak milli bayramlarda, çeşitli törenlerde, mitinglerde veya herhangi sebeple olursa olsun bir topluluk karşısında, söz konusu o topluluğu meydana getiren fertleri ayni düşünce ve heyecan etrafında birleştirmek gayesiyle, etkileyici ve coşturucu söz söyleme sanatıdır. Çeşitli şekilleri vardır. Politik, dini, adli, askeri vb. Hitabet'in dinleyicileri sıkmaması ilgi çekici olması, üslûbunun açık ve sade, inandırıcı bir özellik taşıması gerekir. Ayrıca konu...

HITABET (türkçe) anlamı
1. Etkili söz söyleme sanatı
2. söz sanatı.
HITABET (türkçe) ingilizcesi
1. adj. rhetorical
2. n. oratory
3. declamation
4. elocution
5. speaking well,
HITABET (türkçe) fransızcası
1. art oratoire
HITABET (türkçe) almancası
1. n. Beredsamkeit
2. Redekunst

Hitabet hakkında detaylı bilgi

Etkili ve düzgün söz demektir. Terim olarak milli bayramlarda, çeşitli törenlerde, mitinglerde veya herhangi sebeple olursa olsun bir topluluk karşısında, söz konusu o topluluğu meydana getiren fertleri ayni düşünce ve heyecan etrafında birleştirmek gayesiyle, etkileyici ve coşturucu söz söyleme sanatıdır. Çeşitli şekilleri vardır. Politik, dini, adli, askeri vb.

Hitabet'in dinleyicileri sıkmaması ilgi çekici olması, üslubunun açık ve sade, inandırıcı bir özellik taşıması gerekir. Ayrıca konuşan kişinin, ifade ettiği düşünceye gerçekten ve bütün benliğiyle inanmış bulunması şarttır. Aksi halde etkileyici ve inandırıcı olması mümkün değildir.

Hitabet hareketten konuşma tarzına kadar bütünüyle bir sanattır. Kalabalık önünde hitabet sanatını icra eden kişiye hatip, onun söylediği sözlere de hitabe, nutuk veya söylev adı verilir.

Hitabet sanatı, ancak söz ve fikir hürriyetinin, cumhuriyet ve demokrasinin, bulunduğu ülkelerde gelişip boy atabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Hitabet Sanatı

Fikirleri, düşünceleri en iyi bir biçimde ifade etme, etkili konuşma dili mahkemede adaleti gerçekleştirmek, politikada yarar sağlamak vb, temelde ikna etmek etkili ve cezbedici bir biçimde kullanma sanatı.

Demagoji

Demagoji, akılcı ve mantıklı çıkarım ve tartışmalardan ziyade, halkın isteklerine, önyargılarına ve korkularına dayalı olarak yapılan siyaset ve destek arayışıdır. Yunanca ''demos'' (halk) ve ''agogos'' (liderlik yapmak) kelimelerinin birleşiminden türemiştir. Genellikle ...

Berat

Berat resmi belge, senet. Osmanlı Devleti'nde bir kimseye verilen rütbe, nişan veya toprak imtiyazını gösterir padişah fermanı. Berata; nişan, berat-ı şerif, nişan-ı şerif ve hüküm de denilmektedir.

çaçaron

Karşısındakini susturacak biçimde ve çok konuşan, çenesi kuvvetli, geveze insanlar için kullanılan bir sıfattır.

Ibn-i Rüşd

on üçüncü yüzyılda Endülüs’te yetişen meşhur filozof, doktor astronomi bilgini ve matematikçi. İsmi, Muhammed bin Ahmed olup, künyesi Ebü’l-Velîd’dir. Babası, Kurtuba kâdısıydı.

Retorik

Fikirleri, düşünceleri en iyi bir biçimde ifade etme, etkili konuşma dili mahkemede adaleti gerçekleştirmek, politikada yarar sağlamak vb, temelde ikna etmek etkili ve cezbedici bir biçimde kullanma sanatı.