Etkili ve düzgün söz demektir. Terim olarak milli bayramlarda, çeşitli törenlerde, mitinglerde veya herhangi sebeple olursa olsun bir topluluk karşısında, söz konusu o topluluğu meydana getiren fertleri ayni düşünce ve heyecan etrafında birleştirmek gayesiyle, etkileyici ve coşturucu söz söyleme sanatıdır. Çeşitli şekilleri vardır. Politik, dini, adli, askeri vb. Hitabet'in dinleyicileri sıkmaması ilgi çekici olması, üslûbunun açık ve sade, inandırıcı bir özellik taşıması gerekir. Ayrıca konu...

HITABET (türkçe) anlamı
1. Etkili söz söyleme sanatı
2. söz sanatı.
HITABET (türkçe) ingilizcesi
1. adj. rhetorical
2. n. oratory
3. declamation
4. elocution
5. speaking well,
HITABET (türkçe) fransızcası
1. art oratoire
HITABET (türkçe) almancası
1. n. Beredsamkeit
2. Redekunst

Hitabet hakkında bilgiler

Etkili ve düzgün söz demektir. Terim olarak milli bayramlarda, çeşitli törenlerde, mitinglerde veya herhangi sebeple olursa olsun bir topluluk karşısında, söz konusu o topluluğu meydana getiren fertleri ayni düşünce ve heyecan etrafında birleştirmek gayesiyle, etkileyici ve coşturucu söz söyleme sanatıdır. Çeşitli şekilleri vardır. Politik, dini, adli, askeri vb.

Hitabet'in dinleyicileri sıkmaması ilgi çekici olması, üslubunun açık ve sade, inandırıcı bir özellik taşıması gerekir. Ayrıca konuşan kişinin, ifade ettiği düşünceye gerçekten ve bütün benliğiyle inanmış bulunması şarttır. Aksi halde etkileyici ve inandırıcı olması mümkün değildir.

Hitabet hareketten konuşma tarzına kadar bütünüyle bir sanattır. Kalabalık önünde hitabet sanatını icra eden kişiye hatip, onun söylediği sözlere de hitabe, nutuk veya söylev adı verilir.

Hitabet sanatı, ancak söz ve fikir hürriyetinin, cumhuriyet ve demokrasinin, bulunduğu ülkelerde gelişip boy atabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Hitabet Sanatı

Fikirleri, düşünceleri en iyi bir biçimde ifade etme, etkili konuşma dili mahkemede adaleti gerçekleştirmek, politikada yarar sağlamak vb, temelde ikna etmek etkili ve cezbedici bir biçimde kullanma sanatı.