Etkili ve düzgün söz demektir. Terim olarak milli bayramlarda, çeşitli törenlerde, mitinglerde veya herhangi sebeple olursa olsun bir topluluk karşısında, söz konusu o topluluğu meydana getiren fertleri ayni düşünce ve heyecan etrafında birleştirmek gayesiyle, etkileyici ve coşturucu söz söyleme sanatıdır. Çeşitli şekilleri vardır. Politik, dini, adli, askeri vb.

Hitabet'in dinleyicileri sıkmaması ilgi çekici olması, üslûbunun açık ve sade, inandırıcı bir özellik taşıması gerekir. Ayrıca konu

Hitabet

Etkili ve düzgün söz demektir. Terim olarak milli bayramlarda, çeşitli törenlerde, mitinglerde veya herhangi sebeple olursa olsun bir topluluk karşısında, söz konusu o topluluğu meydana getiren fertleri ayni düşünce ve heyecan etrafında birleştirmek gayesiyle, etkileyici ve coşturucu söz söyleme sanatıdır. Çeşitli şekilleri vardır. Politik, dini, adli, askeri vb.

Hitabet'in dinleyicileri sıkmaması ilgi çekici olması, üslubunun açık ve sade, inandırıcı bir özellik taşıması gerekir. Ayrıca konuşan kişinin, ifade ettiği düşünceye gerçekten ve bütün benliğiyle inanmış bulunması şarttır. Aksi halde etkileyici ve inandırıcı olması mümkün değildir.

Hitabet hareketten konuşma tarzına kadar bütünüyle bir sanattır. Kalabalık önünde hitabet sanatını icra eden kişiye hatip, onun söylediği sözlere de hitabe, nutuk veya söylev adı verilir.

Hitabet sanatı, ancak söz ve fikir hürriyetinin, cumhuriyet ve demokrasinin, bulunduğu ülkelerde gelişip boy atabilir.

hitabet

Etkili söz söyleme sanatı, söz sanatı.

hitabet

Türkçe hitabet kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. rhetorical
n. oratory, declamation, elocution, speaking well

hitabet

Türkçe hitabet kelimesinin Fransızca karşılığı.
art oratoire

hitabet

Türkçe hitabet kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Beredsamkeit, Redekunst

Yanıtlar