Hitit Devleti

Hitit Devleti ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Hititler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hititler
1 yıl önce

Hititler ya da Etiler, Tunç Çağı'nda Anadolu yarımadasında devlet kuran bir halk. MÖ 1600 civarında İç Anadolu'daki Hatti beyliklerini ele geçirerek Hattuşaş...

Hitit Uygarlığı, Anadolu, Asur, Asurlular, Babil, Boğazköy, Boğazköy (Çorum), Eski Ahit, Fırat, Güneydoğu Anadolu, Halep, Anadolu Uygarlıkları, Tarih, Anadolu Tarihi, Hattuşa, Mısır, Hitit Devleti
Geç Hititler
1 yıl önce

Geç Hititler veya Geç Hitit Devletleri, Anadolu’nun Demir Çağı'ndaki Luvice, Aramice, ve Fenikece konuşan siyasi varlıklarıdır. MÖ 1200'lerde batıdan gelen...

Hitit kralları listesi
1 yıl önce

Hitit devletinin kurucusu kimi kaynaklarda I. Hattuşili olarak belirtiliyor olsa da Telipinu fermanında aktarıldığı üzere, bir önceki kral Labarna'nın...

Geç Hitit Devletlerinin Yıkılışı
1 yıl önce

Geç Hitit Devletlerinin Yıkılışı. Geç Hititler ve Suriye'deki komşu ülkeler Kummuh, Karkamış, Sam’al, Gurgum, Tyros(Sur), Hamath (Hama), Melid, Tabal ve...

Hitit mitolojisi
1 yıl önce

Hitit mitolojisi, Mezopotamya kaynaklarından esinlenmiş olmakla beraber; Hatti ve Hurri etkisinde de kalmıştır. Hititler, ele geçirdikleri bölgelerde tapınılan...

Hitit mitolojisi, Arinna, Hatti, Hititler, Hurri, Kybele, Mezopotamya, Tanrıça, Telipinu, Toprak, II. Muwatalli
Hititçe
5 yıl önce

Hititçe veya Hitit dili (Hititçe: ???; nešili veya nešaumnili), Tunç Çağı'nda Anadolu'da yaşamış Hititlerin veya dillerinde kendilerine verdikleri...

Hitit Dili, Dil, Hint-Avrupa Dilleri, Hititler, Luvca, Taslak, Mittani İmparatorluğu, Hurrice, Hiyeroglifler, Palaca
Anadolu
1 yıl önce

üçüncü büyük politik gücünü oluşturmuştur. Bu yeni evreye Yeni Hitit Devleti ya da Hitit İmparatorluk Çağı denir. MÖ 2. binyılın son yüzyılları, Bronz...

Anadolu, 1071, Akdeniz, Alp Arslan, Anadolu Beylikleri, Anadolu Selçuklu Devleti, Asur, Asya, Azerbaycan, Bizans, Bizans İmparatorluğu, Türkiye
Hilakku
5 yıl önce

binyılda, güney Anadolu'da var olmuş bir Geç Hitit Devleti'dir.. Hilakku'nun doğusunda yine bir Geç Hitit Devleti olan Que, kuzeyinde Tabal bulunuyordu. Güneyinde...