--}}

Hititler Hangi Toprakları Aldı

Görüşler

  • misafir Avatar
    misafir - 5 yıl önce
    Anadolu Yarımadası'nın bugün için bilinen en eski adı "Hatti Ülkesi" idi. İlk defa Mezopotamya yazılı kaynaklarında Akkad sülalesi döneminde (M.Ö. 2350-2150) kullanılan bu adlandırma, M.Ö. 7. yüzyıl Assur yıllıklarında görüldüğü üzere, M.Ö. 630 tarihlerine değin süregelmiştir. Böylece Anadolu en aşağı 1500 yıl boyunca Hatti Ülkesi olarak tanındı. Anadolu'ya geliş yönleri arasında, Kafkasya üzerinden, Çanakkale Boğazı'ndan ya da Karadeniz'den olmalıdır. En genel kabul gören görüş, Kafkasya üzerinden Anadolu'ya indikleri yönündedir. İlk yerleşim yerleri ise Hattuşaş'dır. Pithana'nın oğlu Anitta zamanında başkentleri Neşa (Kaniş) olmuştur. Anitta, Hitit krallığının başkenti olan Hattuşaştır (Boğazköy).

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.