Hoşap Kalesi|

Vani Muhammed Efendi

Vânî Muhammed Efendi Osmanlı âlim ve devlet adamlarından. Van civârındaki Hoşap Kasabasında yetişti. Fâzıl Ahmed Paşa, 1661 yılında Van’dan İstanbul’a getirdi.

Van Gevaş

Van İl merkezinin 37 km. güneyinde, Van-Tatvan karayolu üzerinde yer alır. Urartular Döneminden beri iskâna sahne olan Gevaş'ta M.S. 14. yüzyıla ait Selçuklu mezarlığı özellikle dikkat çekicidir. Urartularca kurulmuş ve sonradan Selçuklular tarafından da...

Hoşap Kalesi

Van-Başkale yolu üzerinde, Van’a 50 km uzaklıkta sarp bir yamaç üzerinde bulunan kale. 1643 senesinde Mahmudî beylerinden Sarı Süleymân tarafından yaptırıldı. Türkiye-İran arasındaki stratejik yol üzerinde bulunduğundan ehemmiyetli bir yeri vardı.

Van coğrafi bilgiler

Türkiye’nin en yüksek bölgeleri üzerinde bulunan Van ili volkanik dağlarla kaplıdır. İl topraklarının yaklaşık olarak % 53’ü dağlardan % 33’ü platolardan ve % 14’ü ovalardan ibârettir.Dağları: Van ili toprakları yüksek bir yayla görünümünde olup, ortalama...

Van ilçeleri

Van ili, Merkez (Van) Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Edremit, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinden meydana gelmiştir.Merkez: 1990 sayımına göre toplam nüfûsu 207.870 olup, 153.

Van tarihi eserler ve turistik bilgiler

Van ili târihî ve tabiî güzellikleri çok zengin bir ildir. Başlıca târihî eserleri şunlardır:Ulucâmi: 1389-1400 seneleri arasında Karakoyunlu Kara Yûsuf zamanında yapıldığı mimari tarz ve bezemelerinden anlaşılmaktadır. Yıkık vaziyettedir.

Gürpınar

Gürpınar Van iline bağlı ilçelerden biri. Merkez bucağa bağlı 9, Güzelsu bucağına bağlı 27, Kırkgeçit bucağına bağlı 17, Yalınca bucağına bağlı 11 köyü vardır. Yüzölçümü 4063 km2 olup, Nüfus yoğunluğu 11’dir. Yüzölçümü bakımından ilin en büyük ilçesidir.

Zernek Barajı

Zernek Barajı, Van'ın Gürpınar ilçesinde Hoşap Çayı üzerinde, sulama ve elektrik enerjisi üretimi amacıyla 1980-1988 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır. Toprak velkkkkoo kaya gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 2.100.000 m3, akarsu yatağında...

Han Mahmud

Han Mahmud 19. yüzyılda yaşamış bir Kürt Emiridir. Van`ın Müküs (günümüzde Bahçesaray) Sancağında doğmuş ve genç yaşta Sancak Beyi olmuştur. 1830`lardan sonra ünlü Hoşap kalesini fethederek ününü tüm bölge ve İran`da duyurmuştur. 1838 yılında bölgede yöne...