hoca, bkz.

HOCA (türkçe) anlamı
1. müslümanlıkta din görevlisi
2. akıl öğreten
3. öğüt veren kimse.
4. öğretmen
5. öğretim üyesi.
6. medresede öğrenim gören sarıklı
cüppeli din adamı.
HOCA (türkçe) anlamı
7.
8. 1 . Müslümanlıkta din görevlisi.
9. 2 . Öğretmen:
Edebiyat hocasıyken talebeme bu nesir sanatından bir defa bahsetmiştim.- F. R. Atay.
10. 3 . mecaz Akıl öğreten
11. öğüt veren kimse.
12. 4 . eskimiş Medresede öğrenim gören sarıklı
13. cübbeli din adamı.
HOCA (türkçe) ingilizcesi
1. n. master
2. teacher
3. preceptor
4. hodja
HOCA (türkçe) fransızcası
1. maître/esse [le][la]
2. hodja
3. professeur
4. enseignant/e
HOCA (türkçe) almancası
1. n. Mentor

Hoca hakkında bilgiler

hoca ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: öğretmen

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Cinci Hoca

Cinci Hoca veya Karabaşzade Hüseyin Efendi 17. yüzyılda yaşamış Osmanlı sarayının ünlü üfürükçüsüdür. Akli dengesi bozuk olan Osmanlı padişahı I. İbrahim`i tedavi etmesiyle ün kazanmıştır.

Hoca Ahmet Fakih

Hoca Ahmet Fakih’in Horasan’dan geldiğini, medrese eğitimi gördüğünü, fıkıhdaki üstün bilgisinden dolayı kendisine fakih denildiğini, İran Edebiyatı’na vakıf olduğunu ve pek çok kerametinin bulunduğunu Menakıb’ül-Arifin, Bektaşi Vilayetnameleri, Menakıb-ı Hace Fakih ...

Hoca Ali Rıza

1858 yılında İstanbul'da doğdu, 1930 yılında öldü. Rüştiye'deki öğrenciliği sırasında resime olan kabiliyeti ile dikkat çekmiştir. Bunun üzerine Nuri Paşa ve Süleyman Seyyit'ten desen dersleri aldı.

Sinan Paşa (Hoca Paşa)

Sinan Paşa (Hoca Paşa) On beşinci asır müderrislerinden ve edebiyatçı. İstanbul’un ilk kadısı büyük âlim Hızır Beyin oğludur. İsmi Yûsuf bin Hızır Bey bin Celâleddîn olup, lakabı Sinânüddîn’dir.

Hoca Sadeddin Efendi

Hoca Sadeddin Efendi 1536-1537 yıllarında doğdu. Yavuz Sultan Selim'in nedimi Hasan Can'ın oğludur. İlk öğrenimini, Karamani Mehmed Efendi'den ve devrin ileri gelen bazı bilginlerinden aldı. Bursa Yıldırım medresesine tayin edildi. 1572'de Sahn müderrisliğine getirildi. Şehzade ...

Hoca Niyaz Haci

Doğu Türkistanlı mücahid ve devlet adamlarındandır. 1300 H. yılında Kumul Prensliğine bağlı, Taraatı adındaki bir dağ köyünde doğdu. 1911 yılında Kumul şehrinde, Timur halife adındaki bir mücahidin liderliğindeki ayaklanmada büyük başarılar gösterdiğinden Kumul Prensi ...

Hoca İshak Efendi

Hoca İshak Efendi Osmanlılar devrinde yetişen Ünlü fen alimi. Kesin olmamakla beraber, bazı kaynaklarda 1774 senesinde Narta’da doğduğu kayıtlıdır. Bir kısım kaynaklarda babasının Nartalı bir Musevi olduğu yazılı ise de, hal tercümeleri yazan bir padişah katibi olan İsmet ...