Hoca Paşa

Hoca Paşa (d. 1440 - ö.

Hoca Paşa, Osmanlı bilgini. 1440-1486. Medrese öğreniminden sonra hadis bilgini oldu ve padişah hocalığı yaptı. Vezir rütbesi alınca Hoca Paşa adını aldı. Asıl adı Sinaneddin Yusuf`tur. Kısa bir süre veziriazamlık yaptı. Fatih zamanında Sivrihisar`da kadılığa mecbur edildikten sonra II. Bayezid devrinde vezirliğe döndü, 1486`da öldü.

Eserleri:
 • Tazarruname
 • Nasihatname
 • Tezkiretülevliya
 • Haşiye ala şerhül mülehhas
 • Risale minel Hendese.İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Hoca Paşa ilgili konular

 • İstanbul tarihi eserler ve turistik bilgiler

  İstanbul’un hemen her köşesi tarihi ve turistik özelliklere sahiptir. Hepsini saymak, adeta mümkün değil gibidir. En önemlilerinden bazılar
 • Molla Lütfi

  l5. yüzyılda, Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid dönemlerinde yaşamış meşhur matematikçilerdendir. Sinan Paşa'nın ve Ali Kuşçu'nun talebes
 • Karamani Mehmed Paşa

  Karamani Mehmed Paşa, Mevlana'nın torunlarındadır. 1458'de vezir, 1464'te nişancı, 1478'de sadrazam oldu. Fatih Kanunnamesi'nin hazırlanmasınd
 • Otranto Seferi

  Otranto Seferi Fatih Sultan Mahmed zamanında, Gedik Ahmed Paşa'nın, Otranto'ya (Taranto) yaptığı sefer (1480).Aragon ve Napoli kralı olan Alfon
 • Bayezid Paşa

  BAYEZİD PAŞA Çelebi Sultan Mehmed ve İkinci Murad devri vezir-i azamlarından. Amasyalı olup babasının adı Yahşi’dir. Çelebi Sultan Mehmed
 • Koca Mustafa Paşa

  Koca Mustafa Paşa Osmanlı devlet adamlarından. Babasının adı Abdüssamed’dir. Fâtih Sultan Mehmed Han (1451-1481) devrinde saraya alınarak,
 • Sinan Paşa (Hoca Paşa)

  Sinan Paşa (Hoca Paşa) On beşinci asır müderrislerinden ve edebiyatçı. İstanbul’un ilk kadısı büyük âlim Hızır Beyin oğludur. İsmi
 • Hoca Paşa

  Hoca Paşa (d. 1440 - ö.
 • Yakup Paşa

  Yakup Paşa, Osmanlı Sultan`ı II. Bayezid devrinde yaşamış Bosna Sancak beyi ve aynı zamanda Akıncı komutanı. Ayrıca bir şair olan Yakup Pa
 • Bali Paşa Camii

  Fatih`te Bali Paşa caddesinde Hoca Efendi sokağındadır. Kesmetaştandır ve minaresi klasik olarak sağındadır. II. Bayezid`in veziri Bali Paşa