Holding

Kısaca: Holding Holding, iktisadi gücün belli ellerde toplanması ve iktisadi büyümenin sağlanması amacıyla başka şirketlerin hisselerini elde ederek bunları kontrol altına alan kuruluştur. Günümüzde çok rastlanan birleşme tiplerinden biri olan holdingleri, tröst veya kartel gibi diğer birleşme tiplerinden ayıran en önemli özellik, bağlı şirketlerin hukuksal kişilik sahibi ve bağımsız olmalarıdır. Holding, mülkiyet edinme, kontrol ve yönetim mekanizmasını şirketlerin hisse senetlerine sahip ola ...devamı ☟

Alm. Holdinggesellschaft (f), Fr. holding (m), İng. Holding company. Genel kurullarında çoğunluğu sağladığı aynı özellikleri çeşitli şirketler arasında menfaat birliği kuran mali şirket. Holdinglere müsade eden ilk mevzuat 1888-1889 yıllarında Amerika’nın New Jersey eyaletinde hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Holding Holding, iktisadi gücün belli ellerde toplanması ve iktisadi büyümenin sağlanması amacıyla başka şirketlerin hisselerini elde ederek bunları kontrol altına alan kuruluştur. Günümüzde çok rastlanan birleşme tiplerinden biri olan holdingleri, tröst veya kartel gibi diğer birleşme tiplerinden ayıran en önemli özellik, bağlı şirketlerin hukuksal kişilik sahibi ve bağımsız olmalarıdır.

Holding, mülkiyet edinme, kontrol ve yönetim mekanizmasını şirketlerin hisse senetlerine sahip olarak gerçekleştirmektedir. Bu kontrol için gerekli şart olmamakla birlikte, holding, sahip olduğu hisse senetleri ile diğer şirketlerin yönetiminde yarıdan bir fazla oyu sağladığında, bu şirketlerin mutlak kontrol ve yönetimine sahip olmaktadır.

Küçük hissedarların çok sayıda olduğu şirketlerde ise holdingin sadece oylu hisseleri elde etmesi, yönetimde etkin rol oynaması için yeterli olmaktadır. Diğer taraftan, bu şirketler hukuken bağımsız olduklarından karşılaştıkları riskler şirketlerin faaliyetlerini etkilemektedir. Şirketlerin, dolayısı ile sermayenin, değişik alanlara dağılmış olması, iştiraklerin birinin karının diğerinin zararını kapatmasını sağlamaktadır.

Aynı şekilde holding, şirketlerin serbest fon kaynaklarının birinden diğerine aktarılmasında köprü rolü oynamaktadır. Bu da holdinglerin yüksek karlara sahip olması ve mali açıdan güçlü olmaları sonucunu doğurmaktadır.

Holdingleşme ilerledikçe bazı sakıncaları da beraberinde getirmektedir. Çünkü kar olanağının artması ile birlikte, şirketin satış ve kazançlarında da risk olasılığı artmaktadır. Dolayısı ile birleşmenin yönetim ve kontrolü de giderek güçleşmektedir.

Holdinge bağlı şirketlerin hisse senetlerinin yüksek değer kazanmaları, holding sermayesini abartmalı olarak yükseltmektedir. Bunun sonucunda holding hisse senedi ve tahvil çıkarırken, kredi alırken, holdingle ilişkisi olmayan kişileri yanlış bir değerlendirmeye itecektir. Diğer taraftan, holdingin bağlı şirketlerine sunacağı hizmetleri yüksek bedellerle yapması bu şirketlerin maliyetlerinin artmasına neden olabilmektedir.

Holding, hukuki niteliği bulunan bir şirket olmayıp, tröst (tekelleşme) kurma amacıyle gerçekleştirilen şirketler topluluğunu ifade eden bir terimdir. Holdinge özelliklerini veren, hukuki bakımdan şirketin tabi olduğu kuruluş şekli değil, ekonomik yönden kendisine mevzu olarak aldığı faaliyet sahası ve çalışmalarında gösterdiği değişikliktir.

Holdinglerin gayesi; başka şirketlerin sermayelerine katılmak, onlara ortak olmak yolu ile kendi sermayelerine kar sağlamaktır. Holdingin ortaya çıkması için bir şirketin diğer şirketlere iştiraki yeterli olmayıp, bu iştirakin, sermayesine katılan şirketin yönetiminde söz sahibi olması gerekir. Bir şirket grubu içinde söz sahibi olan şirkete “ana şirket”, “ana ortaklık”; sermaye yatırılan şirketlere de “tabi şirket”, “yavru şirket” denir. Türk hukuk sisteminde holdingleri düzenleyici hükümler getirilmemiştir. Sadece Türk Ticaret Kanunu’nun 46. maddesinde holding; gayesi başka işletmelere iştirakten ibaret olarak ele alınır.

Holdingin faydaları: 1) Holdingler yavru şirketlerin çeşitli problemlerini tek bir merkezden ele almak ve çözümlemek imkanına sahiptir. 2) Holdingler, yabancı ülkelere yaptıkları yatırımlarla, ait oldukları ülkenin ekonomisine yardım ederler ve sermaye yatırımlarının güvenliğini sağlarlar. 3) Holdingler küçük tasarruf ve sermayelerin birleşmesini temin ile sermaye şirketlerine halkın katılmasını mümkün kılarak sosyal bir hizmet görürler. 4) Güçlenen öz kaynaklarını yeni yatırımlara yöneltmek suretiyle ekonomik kalkınmaya destek olurlar.

Holdingin mahzurları: 1) Holding şirket mekanizması, az bir sermaye ile büyük varlıklara tasarruf edilebilen şirketler üzerinde kontrol kurma imkanı vermektedir. 2) Holdingler yaptığı harcamaları yavru şirketlere yüksek bedelle intikal ettirebilirler. 3) Holding mekanizması, topluluk içinde karşılıklı iştiraklere girişilmek suretiyle sermaye şişirilmesine imkan vermektedir. 4) Şirketin idari yönetimi, teknik gelişmelere uymaması halinde, diğer şirketlerin durumu kötüleşebilir. 5) Yavru işletmeler yeteri kadar amortisman ayırmamaya, aşırı kar dağıtmamaya ve lüzumlu karşılıklar ayırmamaya zorlanabilir.

Holding şirketleri faydalıdır veya zararlıdır şeklinde sonuca varabilmek için faaliyetlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekir.

Holding çeşitleri: Holding şirketi diğer şirketin pay senetlerini satın aldığı takdirde “Saf Holding Şirketi”; bir işletmeyi kendi sorumluluğu altında işlettiği halde diğer şirketlerin pay senetlerine sahip ise “Ana Holding Şirketi” adını alır. Sadece şirketlere sermaye vererek yatırım yapan, fakat sermaye verdiği şirketin işlerine ve yönetimine karışmayan holdinglere “Saf Holding”, “Yatırımcı Holding” denir. Bir veya muhtelif branşlardaki şirketlerin yönetimine karışabilecek miktarda pay senedine sahib olan holdinge “Ufki Holding Şirketi” adı verilir. Sermaye yatırdıkları şirketin yönetimini ele alan holdinge “İşletmeci Holding” denir.

Kaynak

Rehber Ansiklopedisi

Holding

İngilizce Holding kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. asimiento, aferramiento; posesión de fincas

Holding

İngilizce Holding kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. biens; propriété; actions

Holding

İngilizce Holding kelimesinin Almanca karşılığı.
[hold] v. halten; festhalten; beinhalten, enthalten; behalten; besitzen; tragen; stützen; unterstützen; bergen
n. Landbesitz, Grundbesitz; Eigentum; Aktien

Holding

İngilizce Holding kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. presa, stretta; godimento di terreno; tenuta, podere, appezzamento; (Sport) presa fallosa

Holding

İngilizce Holding kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. propriedades, terra; ações

Holding

i. tutma, toprak kiralama, arsa, hisse, mal, stok, alacak, karar

Holding

Fransızca Holding kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. holding company, company that controls other businesses

Holding

İtalyanca Holding kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. controlling company

Holding

İspanyolca Holding kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. holding company, company that controls other businesses

Holding

Türkçe Holding kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. grasping, gripping; possessing; land, property; stocks, bonds
n. holding company, company that controls other businesses
n. controlling company

Holding

İngilizce Holding kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. eigendom, grond; aandelen

Holding

n. grasping, gripping; possessing; land, property; stocks, bonds
n. holding company, company that controls other businesses
n. controlling company

Holding

Flemenkçe Holding kelimesinin Fransızca karşılığı.
(bedrijf) holding (m); société de holding; société de portefeuille

Holding

Fransızca Holding kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
(compagnie) holding (f)

Holding

Fransızca Holding kelimesinin İtalyanca karşılığı.
(compagnie) società finanziaria; holding (f); finanziaria (f)

Holding

Fransızca Holding kelimesinin Portekizce karşılığı.
(compagnie) companhia controladora; holding (m)

Holding

Fransızca Holding kelimesinin İspanyolca karşılığı.
(compagnie) compañía matriz

Holding

Fransızca Holding kelimesinin Türkçe karşılığı.
[le] holding

Holding

Almanca Holding kelimesinin Türkçe karşılığı.
tutma, kullanma süresi, (arazinin) tasarruf hakki, mal, arazi, tahvil

Holding

İtalyanca Holding kelimesinin Fransızca karşılığı.
(compagnia) holding (m); société de holding; société de portefeuille

Holding

Portekizce Holding kelimesinin Fransızca karşılığı.
(empresa) holding (m); société de holding; société de portefeuille

Holding

İspanyolca Holding kelimesinin Almanca karşılığı.
n. holdinggesellschaft

Holding

Türkçe Holding kelimesinin Fransızca karşılığı.
[le] holding

Holding

1. anlamı Birçok ortaklığın pay senetlerini elinde bulundurarak onları denetimi altında tutan sermaye yatırım ortaklığı, ana ortaklık.
2. anlamı (i)., (s). tutma; kira ile tutulmuş arazi; spot engelleme; (gen). (çoğ). mal, mülk ve tahvil gibi eldeki değerler, edinç; (s). tutan, elinde bulunduran. holding company holding şirketi. holding pattern (hav). havaalanına inmeye izin beklerken uçağ.
3. anlamı mal. arazi. tahvil.
4. tutma. kullanma süresi. (arazinin) tasarruf hakki. mal. arazi. tahvil.

Holding

Holding İngilizce anlamı ve tanımı

Holding anlamları

  1. (noun) The burden or chorus of a song.
  2. (p. pr. & vb. n.) of Hold
  3. (noun) A tenure; a farm or other estate held of another.
  4. (noun) The act or state of sustaining, grasping, or retaining.
  5. (noun) That which holds, binds, or influences.

Holding tanım:

Kelime: hold
Söyleniş: 'hOld
İşlev: verb
Türleri: held /'held/; hold·ing
Kökeni: Middle English, from Old English healdan; akin to Old High German haltan to hold, and perhaps to Latin celer rapid, Greek klonos agitation
transitive senses
1 a : to have possession or ownership of or have at one's disposal holds property worth millions the bank holds the title to the car b : to have as a privilege or position of responsibility hold a professorship c : to have as a mark of distinction holds the record for the 100-yard dash holds a PhD
2 : to keep under restraint hold price increases to a minimum : as a : to prevent free expression of hold your temper b : to prevent from some action ordered the troops to hold fire the only restraining motive which may hold the hand of a tyrant -- Thomas Jefferson c : to keep back from use ask them to hold a room for us I'll have a hot dog, and hold the mustard d : to delay temporarily the handling of please hold all my calls
3 : to make liable or accountable or bound to an obligation I'll hold you to your promise
4 a : to have or maintain in the grasp hold my hand this is how you hold the racket ; also : AIM, POINT held a gun on them b : to support in a particular position or keep from falling or moving hold me up so I can see hold the ladder steady a clamp holds the whole thing together hold your head up c : to bear the pressure of : SUPPORT can the roof hold all of that weight
5 : to prevent from leaving or getting away hold the train : as a : to avoid emitting or letting out how long can you hold your breath b : to restrain as or as if a captive the suspect was held without bail held them at gunpoint ; also : to have strong appeal to the book held my interest throughout
6 a : to enclose and keep in a container or within bounds : CONTAIN the jug holds one gallon this corral will not hold all of the horses b : to be able to consume easily or without undue effect can't hold any more pie ; especially : to be able to drink (alcoholic beverages) without becoming noticeably drunk can't hold your liquor c : ACCOMMODATE the restaurant holds 400 diners d : to have as a principal or essential feature or attribute the book holds a number of surprises ; also : to have in store no one knows what the future holds
7 a : to have in the mind or express as a judgment, opinion, or belief I hold the view that this is wrong hold a grudge holding that it is nobody's business but his -- Jack Olsen -- often used with against in America they hold everything you say against you -- Paul McCartney b : to think of in a particular way : REGARD were held in high esteem
8 a : to assemble for and carry on the activity of held a convention b : to cause to be carried on : CONDUCT will hold a seminar c : to produce or sponsor especially as a public exhibition will hold an art show
9 a : to maintain occupation, control, or defense of the troops held the ridge ; also : to resist the offensive efforts or advance of held the opposing team to just two points b : to maintain (a certain condition, situation, or course of action) without change hold a course due east
10 : to cover (a part of the body) especially for protection had to hold their ears because of the cold
intransitive senses
1 a : to maintain position : refuse to give ground the defensive line is holding b : to continue in the same way or to the same degree : LAST hopes the weather will hold -- often used with up
2 : to derive right or title -- often used with of or from
3 : to be or remain valid : APPLY the rule holds in most cases -- often used in the phrase hold true
4 : to maintain a grasp on something : remain fastened to something the anchor held in the rough sea
5 : to go ahead as one has been going held south for several miles
6 : to bear or carry oneself asked him to hold still
7 : to forbear an intended or threatened action : HALT, PAUSE -- often used as a command
8 : to stop counting during a countdown
9 slang : to have illicit drug material in one's possession
synonym see CONTAIN
- hold a candle to : to qualify for comparison with
- hold court : to be the center of attention among friends or admirers
- hold forth : to speak at length : EXPATIATE
- hold hands : to engage one's hand with another's especially as an expression of affection
- hold one's horses : to slow down or stop for a moment -- usually used in the imperative
- hold one's own : to do well in the face of difficulty or opposition
- hold one's tongue : to keep silent
- hold sway : to have a dominant influence : RULE
- hold the bag 1 : to be left empty-handed 2 : to bear alone a responsibility that should have been shared by others
- hold the fort 1 : to maintain a firm position 2 : to take care of usual affairs is holding the fort until the manager returns
- hold the line : to maintain the current position or situation hold the line on prices
- hold to : to give firm assent to : adhere to strongly holds to his promise
- hold to account : to hold responsible
- hold water : to stand up under criticism or analysis
- hold with : to agree with or approve of

Holding ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Keeping, Property, Retaining, Retention,

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sabancı Holding
3 yıl önce

itibarıyla görevlerinden ayrılma kararı aldı. Sabancı Holding CEO’luk görevine Sabancı Holding Sanayi Grup başkanı olarak görev yapmakta olan Cenk Alper...

Sabancı Holding, 1966, Akbank, Can Paker, Forbes Global 2000, Güler Sabancı, Hacı í–mer Sabancı, Koç Holding, Sabancı Üniversitesi, Temsa, Toyota
Doğan Holding
3 yıl önce

Doğan Holding veya Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., Aydın Doğan tarafından 1980 yılında kurulan ve enerji, demir-çelik sanayisi, akaryakıt, otomotiv...

Doğan Holding, Almanya, Aydın Doğan, DSmart, Hürriyet Gazetesi, Kanal D, Kuruluş, Kurum, Milliyet Gazetesi, Petrol Ofisi, Radikal Gazetesi
Sönmez Holding
3 yıl önce

Sönmez Endüstri Holding A.Ş. kısaca Sönmez Holding, 30 Haziran 1975 yılında Ali Osman Sönmez tarafından kurulan Holding, hâlen Bursa'nin en büyük özel...

Koç Holding
3 yıl önce

Koç Holding, 1926 yılında Vehbi Koç tarafından kurulan holding Türkiye'nin ilk holdingidir ve en büyük özel kuruluşlarından birisidir. Holding merkez binası...

Koç Holding, 1926, 31 Mayıs, Ahmet Vehbi Koç, Arçelik, Beko, Ford, Kuruluş, Kurum, Migros, Otokar
Çalık Holding
3 yıl önce

Çalık Holding, 1997 yılının sonunda kurulan tekstil, enerji, inşaat, finans ve telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren Türkiye merkezli holding şirketi...

Uzan Holding
3 yıl önce

Uzan Holding A.Ş., kısaca Uzan Holding, 1956 yılında Kemal Uzan tarafından kuruldu. Bir dönem Türkiye'nin en büyük şirketler topluluklarından biriydi...

Nurol Holding
3 yıl önce

Nurol Holding A.Ş., Türkiye’de faaliyet gösteren holding kuruluşu.Ticaret, savunma sanayi, inşaat- makine ve imalat, turizm, finans alanlarında faaliyet...

EGS Holding
3 yıl önce

EGS Holding A.Ş., Türkiye’de faaliyet gösteren holding kuruluşu. 1993 yılında kurucusu finans sektöründe yatırımları ile faaliyete başladı. 1995 yılında...