Homolog

Kısaca: Homolog kelimesi eski Yunancadan gelmektedir ve “anlaşmak” anlamındadır, günümüzde sözlük anlamıyla “benzer, türdeş” olarak tanımlanır. ...devamı ☟

Homolog kelimesi eski Yunancadan gelmektedir ve “anlaşmak” anlamındadır, günümüzde sözlük anlamıyla “benzer, türdeş” olarak tanımlanır.

Genetikte, homoloji protein ve DNA dizilimleri ile ölçülmektedir. Homolog iki gen, yüksek seviyede dizilim benzerliğine ve özdeşliğine sahiptirler, bu paylaşım ile dizilimler aynı soydan geldikleri hipotezini de desteklemektedirler. Dizilim homolojisi aynı zamanda ortak işlev göstergesi de olabilmektedir. Dizilimlerin birbirleriyle homolog olan belli bölgelerine koru adı verilmektedir. Homolog dizilimler, ortolog ve paralog olarak isimlendirilerek iki tipte sınıflandırılırlar.

Aynı fonksiyonu icra etmese bile köken olarak embriyonik dönemde aynı dokudan gelişen organlara verilen isim.

Homolog

Bir başkasının tam olarak yerini tutan.

Homolog

Almanca Homolog kelimesinin İngilizce karşılığı.
] adj. homologous, analogous, alike, equal, similar

Homolog

Türkçe Homolog kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Homology] adj. homologous, analogous, alike, equal, similar adj. homologous

Homolog

bir başkasının tam olarak yerini tutan.

Homolog

Almanca Homolog kelimesinin Fransızca karşılığı.
adj. homologue

Homolog

Almanca Homolog kelimesinin İtalyanca karşılığı.
adj. omologo

Homolog

Almanca Homolog kelimesinin İspanyolca karşılığı.
adj. homólogo

Homolog

Almanca Homolog kelimesinin Türkçe karşılığı.
s. homolog

Homolog

Türkçe Homolog kelimesinin Fransızca karşılığı.
homologue

Homolog

Türkçe Homolog kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. homolog

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Homoloji
1 yıl önce

Homoloji veya Homolog, eski Yunanca'da “anlaşma” anlamında, günümüzde sözlük anlamıyla “benzer, türdeş, eş” olarak tanımlanan, tıbbın ve matematiğin bazı...

Homolog rekombinasyon
1 yıl önce

Homolog rekombinasyonun, canlıların üç üst aleminde de korunmuş olması onun temel bir biyolojik mekanizma olduğunu düşündürür. Protistalarda homolog rekombinmasyon...

Homolog kromozom
1 yıl önce

sırasında tetrat, sinaps ve crossing-over homolog kromozomlar arasında görülür. Sinaps, mayoz bölünme sırasında homolog kromozomların birbirine sarılması olayıdır...

Homoloji (biyoloji)
1 yıl önce

olabilmektedir. Dizilimlerin birbirleriyle homolog olan belli bölgelerine koru adı verilmektedir. Homolog dizilimler, ortolog ve paralog olarak isimlendirilerek...

Alkin
1 yıl önce

tek karbon-karbon üçlü bağı bulunduran Alkinler homolog bir yapı oluştururlar. Aşağıdaki tabloda homolog bir yapı gösteren ilk 10 Alkin'nin genel formulü...

Mayoz
1 yıl önce

parçalanır. Tetratları oluşturan homolog kromozomlar karşılıklı olarak hücrenin ekvatoral düzlemine dizilir. Homolog kromozom çiftleri hücrenin ekvator...

Rekombinasyon
1 yıl önce

arasında da meydana gelebilir. Bu homolog olmayan çeşitlenme ya da homolog olmayan sona katılma olarak bilinir. www.mun.ca Homolog çeşitlenme (İngilizce)8 Nisan...

İnversiyon
1 yıl önce

ancak mayoz bölünmede homolog kromozomların çiftler oluşturması ile mümkündür. İnversiyona uğramış kromozomlar normal homologları ile sinapsisle teşkil...