Hotin Muharebesi (1621)

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Hotin Muharebesi (1621) ilgili konular

 • Rakoçi

  Rakoçi (1621 - 1660) İkinci Georges Rakoçi, Osmanlı tarihinde adı geçmiş büyük bir Macar ailenin ikinci oğludur. 1621 - 1660 yılları ar
 • Hotin Seferi

  Hotin Seferi Lehistan (Polonya) üzerine yapılan Osmanlı seferi (1621).Leh kumandanları Zolkiewski ve Koniecpolsk, Hotin kalesinde, Dalmaçyalı Bo
 • İstanköylü Çelebi (Güzelce) Ali Paşa

  Çelebi Ali Paşa Genç Osman saltanatı döneminde 23 Aralık 1619-9 Mart 1621 tarihleri arasında toplam bir yıl iki ay onyedi yedi gün sadrazaml
 • 1621

  1621 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
 • Ohrili Hüseyin Paşa

  Ohrili Hüseyin Paşa Genç Osman saltanatı döneminde 9 Mart 1621-17 Eylül 1621 tarihleri arasında altı ay dokuz gün sadrazamlık yapmış bir O
 • Boyahane Camii

  Erzurum Boyahane Mahallesi’nde bulunan bu cami Yakutiye Medresesi’nin kuzeyindedir. Erzurum Valisi Emin Paşa tarafından 1566 yılında
 • II. George Rakoçi

  II. George Rakoçi, ''(Macarca: II. Rákóczi György)'' (d. 30 Ocak 1621, Sárospatak - ö. 7 Haziran 1660, Oradea) Macar soylusu. 1648-1660 yıllar
 • Johann Philipp von Schönborn

  Johann Philipp von Schönborn (d. 6 Ağustos 1605, Hessen – ö. 12 Şubat 1673, Würzburg) Alman din adamı ve 1647'den 1673 yılına kadar Mainz Ba