Hristiyan Mezhepleri

Hıristiyan mezhepleri, üç ana kola ayrılmaktadır. Bunlar; Katoliklik, Ortodoksluk, Protestanlık olarak bilinirler.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Hristiyan Mezhepleri ilgili konular

 • Ehl-i salib

  Ehl-i Salib Alm. Kreuzfahrer (m.pl.) hist, Fr. Les croisés (m.pl.), İng. Crusaders. Haçlılar, Hıristiyanlar. İslam memleketlerine hücum edip, y
 • Katolik kilisesi

  Ruhani başkanının Papa olduğu, diğer adı Roma Katolik Kilisesi olan bir Hristiyan mezhebi. Katoliklik de Ortodoksluk gibi 4. Ekümenik konsil
 • Hristiyan Mezhepleri

  Hıristiyan mezhepleri, üç ana kola ayrılmaktadır. Bunlar; Katoliklik, Ortodoksluk, Protestanlık olarak bilinirler.
 • Hıristiyan Mezhepleri

  Hristiyanlık dini, üç ana kola ayrılmaktadır. Bunlar; Katolik, Ortodoks, Protestanlık olarak bilinirler.Genel sınıflamalar nesnelliğe aykır
 • Teonomi

  Hristiyan teolojisinde kullanılan bir deyim. İnsan merkezli otonominin tersine etik ve yasanın Tanrı merkezliliğini kabul eden anlayışa işaret
 • Din savaşları

  Din savaşları, farklı dini görüşlerin çıkar çakışmaları yüzünden çıkan savaşlardır. Bir dine mensup grubun diğer dinden olan insanl
 • Hieria Konsili

  Hieria Konsili, Hıristiyan Konsil. Ekümenik konsil ilan edilmesine rağmen, daha sonra Ortodoks Kilisesi ve Katolik Kilisesi tarafından ekümenik
 • Arian İhtilafı

  Arian İhtilafı, dördüncü yüzyılın Hıristiyan dünyasını sarsan ve kilisenin ilk Ekümenik konsil'in toplanmasına neden olan büyük teoloj
 • Kalkedon Konsili

  Kalkedon Konsili veya Kadıköy Konsili, 451 yılında 8 Ekim’de başlayıp 1 Kasım’da sonlanmış ekümenik konsildir. Kalkedon bugün İstanbul
Hristiyan Mezhepleri
Hristiyan Mezhepleri