Hristiyan Mezhepleri

Kısaca: Hıristiyan mezhepleri, üç ana kola ayrılmaktadır. Bunlar; Katoliklik, Ortodoksluk, Protestanlık olarak bilinirler. ...devamı ☟

Hristiyan Mezhepleri
Hristiyan Mezhepleri

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hristiyan Mezhepleri
1 yıl önce

Hristiyan mezhepleri, üçe ayrılmaktadır. Bunlar; Katoliklik, Ortodoksluk, Protestanlık olarak bilinirler. Kiliselerin farklılıkları tarihi, imani ve amelidir...

Hıristiyan Mezhepleri, Amish, Apokrifa, Baba Tanrı, Diofizit, Ekümenik Konsil, Eski Ahit, Havari, Haç, Haçlı Seferleri, Hristiyan
Kilise (anlam ayrımı)
2 yıl önce

din adamları, binaları, diğerlerinden farklı doktrinleri bulunan Hristiyan mezhepleri. Örneğin: Doğu Ortodoks Kilisesi Ermeni Ortodoks Kilisesi Gürcü Ortodoks...

Ekümeniklik
4 yıl önce

uygulama açısından ayrılan Hristiyan mezhepleri ve Hristiyan kiliseleri kastedilir. Bu anlamıyla ele alındığında ekümeniklik Hristiyan birliğini sağlama gayesini...

Ekümeniklik, Bizans, Din, Hristiyanlık, Katolik, Ortodoks, Osmanlı, Protestan, Rum Ortodoks Patrikhanesi, Taslak, Türkiye Cumhuriyeti
Ortodoks
1 yıl önce

Hristiyan mezhebi: Doğu Ortodoks Kilisesi ilk 7 konsili tanıyan Hristiyan mezhebi Oryantal Ortodoks Kilisesi ilk 3 konsili tanıyan Hristiyan mezhebi Ortodoks...

Ortodoks, Ortodoks Kilisesi, Ortodoks Yahudilik, Anlam ayrım
Teonomi
4 yıl önce

anlamına gelen Nomos kelimelerinden türetilmiştir. Kelime reformist Hristiyan mezhepleri ve yazarlarınca Kitab-ı Mukaddes'te (Kutsal Kitap) etiğin temel kaynağı...

Hristiyanlık
1 yıl önce

terminolojide "Yahudi Hristiyanlar" olarak adlandırılır. Yahudi Hristiyan tabiri günümüzde Yahudi soyundan gelmekle beraber Hristiyan olmuş kimseleri tanımlamakta...

Doğu Ortodoks Kilisesi
4 yıl önce

arasında toplanmış Ekümenik Konsillerin kanonik olduğunu kabul eden bir Hristiyan mezhebidir. Dünyada yaklaşık 225-300 milyon kişilik cemaati vardır. Bu yönüyle...

Ortodoksluk, 1054, 1204, 1964, Afrika, Apokrifa, Asya, Ayasofya, Baba Tanrı, Başpiskopos, Bulgaristan
Protestanlık
1 yıl önce

(Genellikle Protestan mezhebi olarak sayılmamakta ve bağımsız bir Batı Kilisesi olarak tanımlanmaktadır.) Diğer Protestan mezhepleri: Baptizm, Anabaptizm...

Protestanlık, Protestanlık