Hristiyan Teolojisi

Kısaca: Hristiyan teolojisi, Hristiyanlık dini açısından teoloji veya Hristiyanlığın teolojik olarak incelenmesi diye tanımlanabilir. Hristiyan teolojisi, Hristiyanlık ile ilgili her türlü teolojik olgunun incelenmesini içerir. Hristiyan teolojisinin çeşitli alt dalları vardır:*Angeloloji veya Melek bilimi - yaratılmış ruhani varlıkları inceleyen dal, bu varlıklara başta melekler olmak üzere cinler ve şeytan da dahildir. ...devamı ☟

Hristiyan teolojisi, Hristiyanlık dini açısından teoloji veya Hristiyanlığın teolojik olarak incelenmesi diye tanımlanabilir. Hristiyan teolojisi, Hristiyanlık ile ilgili her türlü teolojik olgunun incelenmesini içerir.

Hristiyan teolojisinin çeşitli alt dalları vardır:

  • Angeloloji veya Melek bilimi - yaratılmış ruhani varlıkları inceleyen dal, bu varlıklara başta melekler olmak üzere cinler ve şeytan da dahildir.
  • Kristoloji veya İsa bilimi - İsa'yı inceleyen dal. Bu dal İsa'nın hayatının yanında, özellikle İsa'nın Hristiyanlık'taki ilahi (Tanrısal) yanı ve Mesih olgusu ile ilgilenir.
  • Eskatoloji veya Kıyamet bilimi - Son şeyler, zamanın/dünyanın/insanlığın sonu olacak olay/ana ilişkin konular özellikle bu anı belirleyen çeşitli olgu ve olayları inceleyen teoloji dalı.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

İlahiyat
1 yıl önce

arasında ortaya çıkmış itikadi, fıkhi ve siyasi mezhepleri inceler. Hristiyan teolojisi içinde toplumsal kurallar ve davranış biçimlerini, peygamberin sözlerini...

Misyoloji
4 yıl önce

konuları ele alır. Hristiyan teolojisi ve özellikle de kilise bilimi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Ünsal, Ali (2009). "Hristiyanların İslama Bakışı"...

Misyoloji, Din, Hristiyan teolojisi, Kilise bilimi, Misyonerlik, Taslak, Teoloji, Evangelizm
Üniteryenizm
4 yıl önce

Hristiyanlıktaki teslis inanışının aksine tanrının birliğini savunan Hristiyan teolojisi hareketidir. Üniteryenler İsa'nın bazı bakımlardan "Tanrı'nın oğlu"...

Din felsefesi
1 yıl önce

çalışmaktır. Bundan dolayı her dinin teolojisi olabilir. Yahudi teolojisi, Hristiyan teolojisi, İslam teolojisi vb. Tanrı var mıdır, yok mudur? Onun varlığını...

Din felsefesi, Ayin, Dua, Felsefe, Felsefe Portalı, Kurban, Kurtuluş, Tanrı, Taslak, Sembol, Kutsal
James S. Cutsinger
1 yıl önce

Üniversitesi'nde teoloji ve dini düşünce profesörü olarak görev yapmıştır. Hristiyan Doğu teolojisi ve maneviyatı alanında uzman ve karşılaştırmalı dini düşünce ve...

James S. Cutsinger, Frithjof Schuon, Teoloji, Tradisyonalizm, Sophia Perennis, Maneviyat, Güney Carolina Üniversitesi
Dartmouth Koleji
4 yıl önce

kolonyal kolejden biridir. Başlangıçta genç Yerli Amerikalıları Hristiyan teolojisi ve liberal sanatlar konusunda eğitmek için bir okul olarak kurulmuştur...

Yorumsamacılık
1 yıl önce

Yorumsamacılık ya da hermenötik, ilkin Hristiyan teolojisi alanındaki yorum tartışmalarından ortaya çıkan bir anlam ve metodoloji bilgisi. Daha sonra...

Hristiyanlık
1 yıl önce

terminolojide "Yahudi Hristiyanlar" olarak adlandırılır. Yahudi Hristiyan tabiri günümüzde Yahudi soyundan gelmekle beraber Hristiyan olmuş kimseleri tanımlamakta...