Hristiyanl������N Ele��Tirisi

Hipsistariler

Hipsistariler, Hipsistos'a (Yunanca: Ὕψιστος, "En Yüce" Tanrı) tapan ve çoğunluğu Kapadokya, Pontus, Bitinya ve güney Rusya'da Karadeniz kıyılarında yaşamış bir dini grup. Hipsistari sözcüğüne MÖ 200 ve MS 400 yılları arasındaki çeşitli belgelerde rastlan...

hipsistari

Hıristiyanlık

İsevi

İsevilik

Yeni Hıristiyan

Yeni Hristiyan (; Galiçyaca: ''cristián novo''; ; ), İber Yarımadası'nda Katolikliğe geçen Sefaradlar ile Müslümanları veya onların soyundan vaftiz olanları ifade eden bir terimdir. Bu kelime, İberya'daki "Eski Hristiyanlar" tarafından, kendilerini konver...

Hıristiyan teolojisi

Hristiyan teolojisi, Hıristiyanlık dini açısından teoloji veya Hıristiyanlığın teolojik olarak incelenmesi diye tanımlanabilir. Hıristiyan teolojisi, Hıristiyanlık ile ilgili her türlü teolojik olgunun incelenmesini içerir.

Hristiyan teolojisi

Hristiyan teolojisi, Hristiyanlık dini açısından teoloji veya Hristiyanlığın teolojik olarak incelenmesi diye tanımlanabilir. Hristiyan teolojisi, Hristiyanlık ile ilgili her türlü teolojik olgunun incelenmesini içerir. Hristiyan teolojisinin çeşitli alt...

Hristiyan

Îsâ aleyhisselâma gönderilen hak din Îsevîliğin bozulmuş hâline verilen ad. Aslı bozulmuş semâvî dinlerdendir. Semâvî din, değeri üstün ve yüce olan, ilâhî bir kaynağa dayanan ve tek Allah'a inanmayı kabul eden "hak din" demektir. Hıristiyanlığın aslı, il...

Selime, Güzelyurt

Selime, Güzelyurt, Aksaray`da Kapadokya`nın başlangıcı olarak bilinir. Peri Bacaları boldur.