Hud

Kısaca: Hud, İslam`a göre peygamber. Müslümanlar tarafından Türkçe`de Hz. veya a.s saygı ifadeleri ile birlikte anılır. İslam`a göre Hud Ad Kavmi`ne elçi olarak göndermiştir. Ad Kavmi Hud`u yalanlamış, Allah`ı inkar etmiştir. İnananlar hariç, doğru yola gelmeyen Ad Kavmi, yıldırımlar ve 7 gece 8 gündüz süren dondurucu bir rüzgarla helak edilmiştir. ...devamı ☟

Hud, İslam`a göre peygamber. Müslümanlar tarafından Türkçe`de Hz. veya a.s saygı ifadeleri ile birlikte anılır. İslam`a göre Hud Ad Kavmi`ne elçi olarak göndermiştir. Ad Kavmi Hud`u yalanlamış, Allah`ı inkar etmiştir. İnananlar hariç, doğru yola gelmeyen Ad Kavmi, yıldırımlar ve 7 gece 8 gündüz süren dondurucu bir rüzgarla helak edilmiştir.

Hud ve Tanah`ta (Hristiyanlık`ta Eski Ahit) bahsedilen Eber`in aynı kişi olduğu iddiaları mevcut olmakla birlikte henüz ispatlanamamıştır. Eski Ahit`in en eski Yunanca versiyonlarından birinde (Latince: Septuaginta) Eber`in yaşamış olduğu dönem, Kur`an`daki Hud`un yaşadığı döneme denk düşer. Eber kelimesi kimi iddialara göre İbrani ve Arap kelimelerinin kökenini oluşturur. Yahudi metinlerinde bahsedilen Eber, Nuh`un soyundandır ve İbrahim`in atalarındandır.

Kur`an`da Hud bahsinin geçtiği ayetler

7/65-72; 11/50-60, 89; 26/123-140; 40/30-31; 41/13-16; 46/21-26; 50/12-13; 51/41-42; 53/50-52; 54/18-22; 69/4-8; 89/6-8

Kaynakça ve notlar}

Kaynaklar

Vikipedi

Hud

Hud İngilizce anlamı ve tanımı

Hud anlamları

  1. (noun) A huck or hull, as of a nut.

Hud tanım:

Kelime: HUD
İşlev: abbreviation
Department of Housing and Urban Development

Hud

(Arapça) Erkek ismi - Hz. Hud (a.s). Ad kavmine gönderilen peygamber. -Kur'an'da ismi geçen 24 peygamberden biridir. Dalalet ve sapıklık içinde olan kavmini ıslah için çok uğraştı fakat onlar, Hud'a inanmadılar ve ani bir fırtına ile yok olarak tarihten silindiler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hûd
6 yıl önce

Hûd (Arapça هود), Kur'an'da adı geçen peygamberlerden birisidir. Eski Ahit'te adı Eber (İbranice עבר) olarak geçen peygamber ile Hûd peygamberin aynı kişi...

Hud Suresi
2 yıl önce

Hud Suresi (Arapça: سورة هود) Kur'an'ın 11. suresidir. Sure 123 ayetten oluşur. 12., 17. ve 114. ayetleri Medine'de diğerleri Mekke'de indirildiğine inanılmakta...

Hud Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Arapça
Ahkaf Suresi
2 yıl önce

azabından korkuyorum” diye uyarmıştı." (Ahkaf-21) Ayette geçen kardeş kelimesi Hud ile, ahkaf ise yer ismi olarak yorumlanır. Ahkaf kumul olarak alındığında...

Ahkaf Suresi, A'la Suresi, A'raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Asr Suresi, Ayet
Nuh Suresi
5 yıl önce

edilmesi için tanrıya yalvarmış, O da Nuh'a bir gemi yapmasını emretmiştir.(Hud suresi) Sonuçta inananlar ve her bir hayvan cinsinden birer çift gemiye alınarak...

Nuh Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Asr Suresi
Hudiler
2 yıl önce

Hudiler ya da Banu Hud (بنو هود), İbya'nın dağınık Müslüman emirliklere (Tavaif-ül Mülk) bölündüğü 11. yüzyıldaki siyasi kargaşa döneminde Zaragoza...

Hudiler, 11. yüzyıl, Cordoba, Granada, Murcia, Valencia, Zaragoza, İspanya, Jaen, Caferiye Sarayı, Norman Robert Crespin
Nuh'un Gemisi
2 yıl önce

harfinin olmamasından kaynaklanarak (Ğudi) "C" harfine dönüşmesinden ötürü Hud suresinde geçmekte olan; "Gemi de Cûdi dağının üzerine yerleşti." 44. ayetinin...

Drago Jančar
5 yıl önce

Arnož in njegovi, 1982 Veliki briljantni valček, 1985 Vsi tirani mameluki so hud konec vzeli ..., 1986 Daedalus, 1988 Klementov padec, 1988 Zalezujoč Godota...

Humus'un Kapıları
5 yıl önce

kapılardandır. Türkmen Kapısı'nın biraz daha kuzeyinde yer almıştır. Bâb Hud (Bab Hud, Hûd'un Kapısı), hala ayaktadır, kapının hemen güneyinde kalan, peygamber...