Hud, İslam`a göre peygamber. Müslümanlar tarafından Türkçe`de Hz. veya a.s saygı ifadeleri ile birlikte anılır. İslam`a göre Hud Ad Kavmi`ne elçi olarak göndermiştir. Ad Kavmi Hud`u yalanlamış, Allah`ı inkar etmiştir. İnananlar hariç, doğru yola gelmeyen Ad Kavmi, yıldırımlar ve 7 gece 8 gündüz süren dondurucu bir rüzgarla helak edilmiştir. ...

HUD (türkçe) anlamı
1. (Arapça) Erkek ismi - Hz. Hud (a.s). Ad kavmine gönderilen peygamber. -Kur'an'da ismi geçen 24 peygamberden biridir. Dalalet ve sapıklık içinde olan kavmini ıslah için çok uğraştı fakat onlar
2. Hud'a inanmadılar ve ani bir fırtına ile yok olarak tarihten silindiler
1.

Hud İngilizce anlamı ve tanımı

Hud anlamları
    (noun) A huck or hull
2. as of a nut.
Hud tanım:
Kelime: HUD
3. İşlev: abbreviation
4. Department of Housing and Urban Development
5.

Hud hakkında bilgiler

Hud, İslam`a göre peygamber. Müslümanlar tarafından Türkçe`de Hz. veya a.s saygı ifadeleri ile birlikte anılır. İslam`a göre Hud Ad Kavmi`ne elçi olarak göndermiştir. Ad Kavmi Hud`u yalanlamış, Allah`ı inkar etmiştir. İnananlar hariç, doğru yola gelmeyen Ad Kavmi, yıldırımlar ve 7 gece 8 gündüz süren dondurucu bir rüzgarla helak edilmiştir.

Hud ve Tanah`ta (Hristiyanlık`ta Eski Ahit) bahsedilen Eber`in aynı kişi olduğu iddiaları mevcut olmakla birlikte henüz ispatlanamamıştır. Eski Ahit`in en eski Yunanca versiyonlarından birinde (Latince: Septuaginta) Eber`in yaşamış olduğu dönem, Kur`an`daki Hud`un yaşadığı döneme denk düşer. Eber kelimesi kimi iddialara göre İbrani ve Arap kelimelerinin kökenini oluşturur. Yahudi metinlerinde bahsedilen Eber, Nuh`un soyundandır ve İbrahim`in atalarındandır.

Kur`an`da Hud bahsinin geçtiği ayetler

7/65-72; 11/50-60, 89; 26/123-140; 40/30-31; 41/13-16; 46/21-26; 50/12-13; 51/41-42; 53/50-52; 54/18-22; 69/4-8; 89/6-8

}

Kaynakça ve notlar}Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Hud maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Hz. Hud

Kur'ân-ı kerim'de kıssası geçen peygamberlerden biri. Âd kavmine gelen Allah'ın rasûlü A'raf, Hûd, Şuarâ ve Ahkâf sûrelerinde kendisinden bahsedilmektedir. Ad kavmine gönderilmiştir ki, Kur'ân dışında diğer mukaddes kitaplarda bu kavimden sözedilmemektedir

Hud Suresi

Hud Suresi, Kur`an-ı Kerim`in on birinci sûresiMekke döneminde inmiştir.

Hud (peygamber)

Hud, İslam`a göre peygamber. Müslümanlar tarafından Türkçe`de Hz. veya a.s saygı ifadeleri ile birlikte anılır. İslam`a göre Hud Ad Kavmi`ne elçi olarak göndermiştir. Ad Kavmi Hud`u yalanlamış, Allah`ı inkar etmiştir. İnananlar hariç, doğru yola gelmeyen Ad Kavmi, ...

HUD (video Oyunu)

HUD (İngilizce açılımı: ''Heads-Up Display'' / Türkçe açılımı: ''Baş Üstü Göstergeler'') bir oyunun kullanıcı arayüzünden bir parça olarak görsel araçlar kullanarak oyuncuya nakledilen bilgi metodudur. Adını modern uçaklarda kullanılan baş üstü göstergelerden ...

Hudûd El-âlem

Hudûd el-âlem(Arapça: حدود العالم من المشرق الی المغرب, ''Hudûd el-âlam min el-maşrik ila el-mağrip'' Türkçe: ''Dünyanın sınırları'') (kuzey Afganistan'da) Guzgan vilayetinden tanınmamış bir yazar tarafından 982 yılında yazımı biten daha sonra ...