Hud (Peygamber)

Kısaca: Hud, İslam`a göre peygamber. Müslümanlar tarafından Türkçe`de Hz. veya a.s saygı ifadeleri ile birlikte anılır. İslam`a göre Hud Ad Kavmi`ne elçi olarak göndermiştir. Ad Kavmi Hud`u yalanlamış, Allah`ı inkar etmiştir. İnananlar hariç, doğru yola gelmeyen Ad Kavmi, yıldırımlar ve 7 gece 8 gündüz süren dondurucu bir rüzgarla helak edilmiştir. ...devamı ☟

Hud, İslam`a göre peygamber. Müslümanlar tarafından Türkçe`de Hz. veya a.s saygı ifadeleri ile birlikte anılır. İslam`a göre Hud Ad Kavmi`ne elçi olarak göndermiştir. Ad Kavmi Hud`u yalanlamış, Allah`ı inkar etmiştir. İnananlar hariç, doğru yola gelmeyen Ad Kavmi, yıldırımlar ve 7 gece 8 gündüz süren dondurucu bir rüzgarla helak edilmiştir.

Hud ve Tanah`ta (Hristiyanlık`ta Eski Ahit) bahsedilen Eber`in aynı kişi olduğu iddiaları mevcut olmakla birlikte henüz ispatlanamamıştır. Eski Ahit`in en eski Yunanca versiyonlarından birinde (Latince: Septuaginta) Eber`in yaşamış olduğu dönem, Kur`an`daki Hud`un yaşadığı döneme denk düşer. Eber kelimesi kimi iddialara göre İbrani ve Arap kelimelerinin kökenini oluşturur. Yahudi metinlerinde bahsedilen Eber, Nuh`un soyundandır ve İbrahim`in atalarındandır.

Kur`an`da Hud bahsinin geçtiği ayetler

7/65-72; 11/50-60, 89; 26/123-140; 40/30-31; 41/13-16; 46/21-26; 50/12-13; 51/41-42; 53/50-52; 54/18-22; 69/4-8; 89/6-8

Peygamberler Islam ve Kur`ana göre

Kaynakça ve notlarİslam-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hûd
4 yıl önce

Kur'an'da adı geçen peygamberlerden birisidir. Eski Ahit'te adı Eber (İbranice עבר) olarak geçen peygamber ile Hûd peygamberin aynı kişi oldukları tahmin...

Hud Suresi
1 yıl önce

ayetleri Ad kavmi ‘ne gönderildiği söylenen bir peygamber olan Hud'dan bahsettiği için bu adı almıştır. Hud Suresi, içerik olarak Yunus Suresi'nin devamı...

Hud Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Arapça
Peygamber
1 yıl önce

Peygamber (Farsça: پیامبر) veya yalvaç, Tanrı tarafından bir dini veya dinî öğretiyi yaymakla görevlendirildiğine inanılan kişidir. Peygamberler ayrıca...

Hz. Muhammed, Hz, İsa, Hz, Musa, Hz. İbrahim, İslamiyet, Hristiyanlık, Musevilik, Adem, Al-i İmran Suresi, Allah, Arapça, Buda, Davud, Eski Ahit, Farsça, Hud, Kitabı Mukaddes
Şuayb
1 yıl önce

büyüğüydü. Yahudilik ve Hristiyanlıkta bir dinî figür, İslam'da ise bir peygamber olduğuna inanılır. Şuayb ayrıca Tevrat'ta önemli bir yere sahiptir. Musa'nın...

Şuayb, İslam peygamberleri, Adem, Allah, Arapça, Davud, Eyyub, Harun, Hud, Kuran, Lut
Nuh Suresi
4 yıl önce

edilmesi için tanrıya yalvarmış, O da Nuh'a bir gemi yapmasını emretmiştir.(Hud suresi) Sonuçta inananlar ve her bir hayvan cinsinden birer çift gemiye alınarak...

Nuh Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Asr Suresi
Salih
1 yıl önce

bulunulur. Tevrat bilginlerine göre Salih, Eber'in yani Kur'an'daki adıyla Hud'un babasıdır. Fakat Kuran'da Araf Suresi 73 ve 74. Ayetlerde, Semud kavminin...

Gayb
1 yıl önce

cinsiyeti gibi. Kur'anda gayb; Bakara, Al-i İmran, Maide, En'Am, Araf, Tevbe, Hud, Yusuf, Ra'd, Nahl, Kehf, Meryem, Mü'minun, Neml, Secde, Sebe', Fatır, Zümer...

Gayb, Taslak, İslam
Humus'un Kapıları
4 yıl önce

daha kuzeyinde yer almıştır. Bâb Hud (Bab Hud, Hûd'un Kapısı), hala ayaktadır, kapının hemen güneyinde kalan, peygamber Hûd'un mozelesinden dolayı bu ismi...