Hulusi Salih Paşa

Siyaset ve devlet adamı. 1885 yılında Harbiye'de, daha sonra Almanya'da öğrenim gördü. Erkânı Harbiye'de görevliyken Diyarbakır'a sürüldü (1903).

Hulusi Salih Paşa (1885 - 1939) Siyaset ve devlet adamı. 1885 yılında Harbiye'de, daha sonra Almanya'da öğrenim gördü. Erkanı Harbiye'de görevliyken Diyarbakır'a sürüldü (1903). Tevfik Paşa, Hüseyin Hilmi Paşa ve Hakkı Paşa kabinelerinde Bahriye nazırı, Ahmet Muhtar Paşa Kabinesi'nde Nafıa nazırı oldu (1912). Damat Ferid Paşa ve Ali Rıza Paşa kabinelerinde tekrar Bahriye nazırlığı yaptı (1919).

Ali Rıza Paşa tarafından Heyeti Temsiliye ile görüşmekle görevlendirildi. İstanbul işgal edilince istifa etti (1920). Son Tevfik Paşa Kabinesi'nde Bahriye nazırıyken TBMM ile ilişki kurdu. Saltanatın kaldırılmasıyla görevine son verildi (1922).

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Hulusi Salih Paşa
Hulusi Salih Paşa