HUMANIST (almanca) türkçe anlamı
1. i. hümanizm taraftarı (m)
HUMANIST (inglizce) türkçe anlamı
2. i. hümanist
3. insancıl
4. yardımsever
HUMANIST (türkçe) anlamı
5. hümanist,hümanist.
6. 2. anlamı hümanist. insancı. insancıl.
7. 3. anlamı hümanist. insanci. insancil.
1. n. advocate of human rights
2. advocate of a system of thought which values human dignity and achievements
3. student of the humanities
4. n. humanist
5. advocate of human rights
6. advocate of a system of thought which values human dignity and achievements
7. student of the humanities
8. n. humanist
9. advocate of human rights
advocate of a system of thought which values human dignity and achievements,
HUMANIST (türkçe) ingilizcesi
10. n. advocate of human rights
11. advocate of a system of thought which values human dignity and achievements
12. student of the humanities
13. n. humanist
14. advocate of human rights
15. advocate of a system of thought which values human dignity and achievements
16. student of the humanities
17. n. humanist
18. advocate of human rights
advocate of a system of thought which values human dignity and achievements,
Humanist (almanca) ingilizcesi
19. n. advocate of human rights
20. advocate of a system of thought which values human dignity and achievements
21. student of the humanities,

Humanist İngilizce anlamı ve tanımı

Humanist anlamları
    (noun) One of the scholars who in the field of literature proper represented the movement of the Renaissance
22. and early in the 16th century adopted the name Humanist as their distinctive title.(noun) One who purposes the study of the humanities
23. or polite literature.(noun) One versed in knowledge of human nature.
Humanist tanım:
Kelime: hu·man·ism
24. Söyleniş: 'hyü
25. -m&
26. -ni-z&
27. m
28. 'yü
29. -
30. İşlev: noun
31. 1 a : devotion to the humanities : literary culture b : the revival of classical letters
32. individualistic and critical spirit
33. and emphasis on secular concerns characteristic of the Renaissance
34. 2 : HUMANITARIANISM
35. 3 : a doctrine
36. attitude
37. or way of life centered on human interests or values
38. especially : a philosophy that usually rejects supernaturalism and stresses an individual's dignity and worth and capacity for self-realization through reason
39. - hu·man·ist /-nist/ noun or adjective
40. - hu·man·is·tic /hyü
41. -m&
42. -'nis-tik
43. yü
44. -/ adjective
45. - hu·man·is·ti·cal·ly /-ti-k(&
46. -)lE/ adverb
47.
Humanist ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Humane
48. Humanistic
49. Humanitarian
50.
Humanist (almanca) fransızcası
1. n. humaniste (mf)
HUMANIST (türkçe) almancası
1. der Humanist
2. humanistisch
Humanist (ingilizce) italyancası
1. s. umanitario
2. filantropo
3. umanista
4. classicista
Humanist (ingilizce) ispanyolcası
1. s. humanista
Humanist (ingilizce) portekizcesi
1. s. humanista (acredita no humanismo
2. compenetrado na união de amor
3. ocupa-se de matérias humanas ou aprecia esse campo)
Humanist (ingilizce) flemenkcesi
1. zn. humanist
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Humanist Musevilik

Yahudilik'in bir alt kolu olan Hümanist Musevilik Tanrı'dan çok Yahudi kimliğinin bir parçası olan Yahudi kültürü ve tarihine önem verir. Felsefesi hümanizm ve Seküler hümanizm'den türemiş bu sektin ayin ve törenlerinde Tanrı'ya yakarış yoktur.

Etik

Ahlak ve ahlaklılığın olgusal ve tarihsel olarak yaşa­nan bir şey olduğu, tek tek her bireyin şu ya da bu ölçüde şekillendirdiği somut bir ahlâki hayatı bulunduğu, bu hayat içinde ci­simleşen ahlâki değerler, peşinden koşulan ideallerini söz konusu olduğu kabulleri ...

Hümanist

Hümanizmi benimsemiş, dolayısıyla insan insani ilgi ve çıkarları temele alan kişi, di­siplin ya da yaklaşım için kullanılan sıfat.

Insancıl

Hümanizm, Fransızca humanisme, insancılık, beşeriyetçilik, insan odaklılık, insan-merkezcillik.

Amartya Sen

Amartya Kumar Sen (Bengalce: Ômorto Kumar Shen) (d. 3 Kasım 1933), Hintli ekonomist.