Humus Sancağı

Humus Sancağı (Osmanlıca: Sanjak-ı Humus), ilk başta, 1516'daki, Mercidabık Muharebesi sonucu Suriye ve civarındaki toprakların Memlükler'den alınmasıyla beraber 1517'de kurulan Şam Eyaleti'nin bir sancağı olmuştur. Daha sonra, 1522'de, ayrı sancaklar olan, Hama ve Humus sancakları birbirine bağlanarak Hama ve Humus Sancağı kurulmuştur. 1550lere kadar böyle devam eden sistem, o yıllarda ayrılarak, Hama sancağı Şam Eyaleti'nde kalmış, Humus Sancağı ise, yeni kurulan, Halep Eyaleti'ne bağlanmıştır

Humus Sancağı (Osmanlıca: Sanjak-ı Humus), ilk başta, 1516'daki, Mercidabık Muharebesi sonucu Suriye ve civarındaki toprakların Memlükler'den alınmasıyla beraber 1517'de kurulan Şam Eyaleti'nin bir sancağı olmuştur. Daha sonra, 1522'de, ayrı sancaklar olan, Hama ve Humus sancakları birbirine bağlanarak Hama ve Humus Sancağı kurulmuştur. 1550lere kadar böyle devam eden sistem, o yıllarda ayrılarak, Hama sancağı Şam Eyaleti'nde kalmış, Humus Sancağı ise, yeni kurulan, Halep Eyaleti'ne bağlanmıştır. 1565'de tekrar Şam Eyaleti'ne bağlanan Humus Sancağı, 14 yıl sonra, nihayet, yeni teşkil edilen Trablusşam Eyaleti'ne bağlanmış ve Osmanlı Eyalet Dönemi'nin sonuna kadar, Trablusşam Eyaleti'ne bağlı 5 sancaktan birisi olarak kalmıştır. Alt İdari Birimleri Humus Sancağı'nın, Kanuni Dönemi'ndeki raporlara göre alt birimleri, 2 kaza, 3 nahiye ve bu nahiyeler içinde bulunan birçok karyeden oluşmuştur. Bu alt birimler, Kanuni Dönemi raporlarına ait olmasına rağmen, sancağın neredeyse tüm dönemlerinde aynen kaldığı sanılmaktadır.

Kazaları

Humus Sancağı'nın, tüm dönemlerinde 2 kazadan (ilçeden) oluştuğu sanılmaktadır. * Humus Kazası (Humus, Suriye ve civarında yer alan nahiyelerden (bucaklardan) oluşmuştur.) * Hısnü'l-Ekrad Kazası (Krak des Chevaliers Kalesi ve civarında yer alan nahiyelerden (bucaklardan) oluşmuştur.)

Nahiyeleri

Humus Sancağı'nın, tüm dönemlerinde 3 nahiyeden (bucaktan) oluştuğu sanılmaktadır. * Humus Nahiyesi (Humus, Suriye ve civarında yer alan karyelerden (köylerden) oluşmuştur.) * Hısnü'l Ekrad Nahiyesi (Krak des Chevaliers Kalesi ve civarında yer alan karyelerden (köylerden) oluşmuştur.) * Menasif Nahiyesi (Sancağın, Akdeniz'e yakın olan şehirlerinden ve karyelerinden (köylerinden) oluşmuştur.)

Kaynakça ve Referanslar

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Humus Sancağı ilgili konular

 • Adana Eyaleti

  Adana Eyaleti veya Adana Beylerbeyliği, Osmanlı Devleti eyaletidir. 1608 yılında Adana civarında kurulmuştur.Tahir Sezen "Osmanlı yer adları"
 • Adana Vilayeti

  Adana Vilayeti, Osmanlı Devleti vilayetidir. 1869 yılında kurulmuştur.Tahir Sezen "Osmanlı yer adları" sf. 6, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivle
 • Diyarbekir Vilayeti

  Diyâr-ı Bekr Vilayeti 1864 yılında kurulan Osmanlı Devleti vilayeti. Vilayetin merkezi Amid (Diyarbakır)'dir.
 • Hüdavendigâr Eyaleti

  Hüdavendigâr Eyaleti, 1816 yılında Anadolu Eyaleti'nden ayrılarak kurulan Hüdavendigâr ve Kocaeli Eyaleti'nin yenilenmesiyle 1841 (H. 1257) yı
 • Vidin Eyaleti

  Vidin Eyaleti veya Vidin Beylerbeyliği, Osmanlı Devleti eyaletidir. Bugünkü Bulgaristan'ın kuzey batısında yer almaktadır.
 • Temeşvar Eyaleti

  Temeşvar Eyaleti veya Temeşvar Beylerbeyliği (1552-1718) 1552 yılında kurulan Osmanlı eyaleti. Eyaletin başkenti Tamışvar'dır. 1718 yılınd
 • Trablusşam Eyaleti

  Trablusşam Eyaleti veya Trablusşam Beylerbeyliği (Osmanlı Türkçesi: , ''Eyalet-i Trablus-ı Şam''), Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı bir eya
 • Van Eyaleti

  Van Eyaleti ya da Van BeylerbeyliğiOrhan Kılıç, XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devleti'nin Eyalet ve Sancak Teşkilatlanması, ''Osma
 • Humus Sancağı

  Humus Sancağı (Osmanlıca: Sanjak-ı Humus), ilk başta, 1516'daki, Mercidabık Muharebesi sonucu Suriye ve civarındaki toprakların Memlükler'den
 • Şam Eyaleti

  Şam Eyaleti veya Şam Beylerbeyliği (Osmanlı Türkçesi: , ''Eyalet-i Şam''), Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı bir eyalet. 1516'daki Mercidabı