Hun Devleti

Kısaca: Bu madde Avrupa'da faaliyet gösteren Hun İmparatorluğu hakkındadır. Asya'da faaliyeti gösteren "Hun İmparatorluğu" için Büyük Hun İmparatorluğu maddesine, Çin kaynaklarında geçen göçebe Hun topluluğu için Hiung-nu maddesine ve "Hunlar" kavramı için Hunlar maddesine bakabilirsiniz. ...devamı ☟

Hun Devleti
Hun Devleti

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ak Hun İmparatorluğu
8 ay önce

yüzyılın ikinci yarısında Maveraünnehir'e ve Toharistan'a yayılmış bir Hun devleti. Hükümdarlık 5. yüzyılda Heftal denilen aileye geçtiğinden Eftalitler...

Güney Hiung-nu
4 yıl önce

literatüründe üç tane "Batı Hun İmparatorluğu" ismine rastlanmaktadır. 1. 16 Büyük Türk devleti içerisinde sayılan "Batı Hun İmaparatorluğu"; Türkiye'nin...

Güney Hiung-nu, Türk tarihi, 216, 46, Afşar Hanedanı, Ak Hun İmparatorluğu, Akhunlar, Akkoyunlular, Altın Orda, Anadolu, Anadolu Beylikleri
Kuzey Hiung-nu
4 yıl önce

nedenden ötürü Hun İmparatorluğu'nu kuran kavmin Kuzey Hiung-nular olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle bu devlete Türk literatüründe Batı Hun İmparatorluğu...

Kuzey Hiung-nu, Türk tarihi, Afşar Hanedanı, Ak Hun İmparatorluğu, Akhunlar, Akkoyunlular, Altın Orda, Anadolu, Anadolu Beylikleri, Anadolu Selçuklu, Astrahan Hanlığı
Hiung-nu
8 ay önce

Hsiung-nu), Türkiye tarihyazımında bilinen isimleri ile Büyük Hun İmparatorluğu veya Asya Hun İmparatorluğu, MÖ 3. yüzyıl sonlarından itibaren Çin'in Kuzey...

Hiung-nu, 13. yüzyıl, 4. yüzyıl, Altay bölgesi, Altaylar, Aral gölü, Atilla, Avrupa, Batı Hun Imparatorluğu, Büyük Hun İmparatorluğu, Cengiz Han
Batı Hiung-nu
7 ay önce

nedenle Hun, M.Ö. 46 yılında Çiçi ve Ho-han-ye kardeşler arasında Doğu Hun ve Batı Hun olmak üzere ikiye ayrıldı. Batı Hun'u Çiçi, Doğu Hun'u Ho-han-ye...

Batı Hiung-nu, Türk tarihi, Afşar Hanedanı, Ak Hun İmparatorluğu, Akhunlar, Akkoyunlular, Altın Orda, Anadolu, Anadolu Beylikleri, Anadolu Selçuklu, Aral gölü
Hunlar
8 ay önce

Hunlar, Kavimler Göçü ile Roma İmparatorluğu'nun istila edilmesine sebep olmalarıyla bilinen göçebe kavimler topluluğuna verilen ortak addır. Attila önderliğinde...

Hunlar, 216, 374, 425, 48, Akhunlar, Attila, Avrupa Hun Devleti, Büyük Okyanus, Hazar Denizi, M.Ö. 209
Şanyu
8 ay önce

gelmektedir. Büyük Hun İmparatorluğu M.Ö. 204 - M.S. 216.yılları arasında kurulan Devlet şeklidir.Tarihte kurulmuş ilk Türk Devleti kurucusu Teoman Han...

Hunlar (anlam ayrımı)
4 yıl önce

devlet. Hun İmparatorluğu, Avrupa Hunları tarafından kurulmuş devlet Akhunlar, Hiung-nu ve Hunlar ile bağlantılı olabileceği düşünülen bir halk. Hun,...