--}}

Huntington Koresi

Huntington koresi dominant kalıtım yoluyla geçen bir pre-senil demanstır. Ortalama başlama yaşı yaklaşık 35 yaştır, ama büyük değişkenlik gösterir; hattâ birkaç vakada hastalık çocukluk döneminde belirir.Doğurgan dönemde, hastalık genellikle ilerleme gösterir ve ilk belirtiler görünmeden önce hasta bu geni çocuklarından hiç değilse bazılarına geçirir.

Huntington koresi dominant kalıtım yoluyla geçen bir pre-senil demanstır. Ortalama başlama yaşı yaklaşık 35 yaştır, ama büyük değişkenlik gösterir; hatta birkaç vakada hastalık çocukluk döneminde belirir.

Doğurgan dönemde, hastalık genellikle ilerleme gösterir ve ilk belirtiler görünmeden önce hasta bu geni çocuklarından hiç değilse bazılarına geçirir. İlk belirtiler çok kere psikiyatrik ve son derece değişken niteliktedir (örneğin, apati, karamsarlık yahut depresyon, dikkat bozukluğu,paranoid fikirler ya da delüzyonlar). Bu psikiyatrik değişimler genellikle, nörolojik belirtilerden önce gelişir. Hastalık amansızca ilerleyerek, ekstremitelerde, yüz ve omuzlarda ufak sıçramalarla başlayan, ama sonucunda tüm bedende kıvranmalara yol açan koreiform hareketler belirir. Hastada dizartri, ataksi ve daha genel nörolojik bozukluk, bunun yanısıra da ilerleyici bir demans gelişir. Bu durumun süresi değişkendir (başlangıçtan itibaren ortalama on ya da on beş yıl). Tetrabenazinin dizartriyi azaltabilmesine rağmen, genel bakım dışında hiçbir spesifik tedavi yoktur. Hunitngton koreli hastaların ailelerine genetik konuda öğütler verilmesi son derece önemlidir.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.