Hunyadi Yanos

János Hunyadi (1407 civarı - 11 Ağustos 1456), Orta Çağ Macar ordu komutanıdır. Türkçe kaynaklarda "Hunyadi Yanoş" olarak da geçer.

Hunyadi Yanos hakkında detaylı bilgi

Hunyadi Yanos, János Hunyadi (1407 civarı - 11 Ağustos 1456), Ortaçağ Macar ordu komutanıdır. Türkçe kaynaklarda "Hunyadi Yanoş" olarak da geçer.

Erdel (Transilvanya) bölgesinden, büyük olasılıkla Rumen kökenli bir aile olan Hunyadiler, 1409 yılında Kutsal Roma Germen İmparatoru ve Macaristan Kralı Sigismunddan Hunyad kalesinin derebeylik haklarını aldılar.

János Hunyadi gençliğinde Kral Sigismundun askeri hizmetine girdi. Bulgarlara, sonra Osmanlılara karşı savaşlarda yararlılıklar gösterdi. Macaristan kralı I. Ulászló (Lehistan kralı III. Władysław) taradından 1441de Erdel voyvodalığına atandı. Hunyadi, Osmanlı Sultanı II. Muradın son zamanlarında Osmanlı ordusunu Belgrad civarlarında birkaç defa bozguna uğrattı.

Fatih Sultan Mehmedi yerine geçirerek Manisaya çekilen II. Murad, Macarlarla 1444 yılında Segedin barışını imzaladı. İki hükümdar kutsal kitaplarına el basarak yemin etmelerine rağmen, Papanın teşviki ile barış bozuldu. İçinde Hunyadinin de olduğu Haçlı ordusu, Varnayı kuşattı. Varna Savaşında Haçlılar müthiş bir bozguna uğradı. Hunyadi, savaşta ölen kral I. Ulászlónun yerine seçilen V. Lászlónun çocuk yaşta olmasından dolayı, naib sıfatı ile Macaristana hakim oldu, bu görevini 1446 ve 1453 yılları arasında sürdürdü.

János Hunyadinin 1456 Belgrad kuşatması sırasında Osmanlı kuvvetlerinin yenilmesinde oynadığı rol, daha sonraki yüzyıllarda Macar ulusal kahramanı olarak benimsenmesini sağladı. Hunyadi, 1456 kuşatması sırasında ordusunda yayılan veba salgını yüzünden öldü. Oğullarından Mátyás, I. Mátyás adıyla Macaristan kralı olarak hüküm sürdü (1458-1490).
İlgili Konu Başlıkları Tümü

János Hunyadi

János Hunyadi (1407 civarı - 11 Ağustos 1456), Orta Çağ Macar ordu komutanıdır. Türkçe kaynaklarda "Hunyadi Yanoş" olarak da geçer.

Edirne-Segedin Antlaşması

Edirne-Segedin Antlaşması 1444 yılında Osmanlı Devleti ve Macaristan arasında imzalanmış bir antlaşmadır.

Gazi Evrenos Bey

Gazi Evrenos Bey veya Hacı Evrenos (1288-1417) Osmanlı Devletinin ilk yüzyılına damgasını vurmuş önemli bir kumandandır.

Kosova Savaşı

15 Haziran 1389'da Sultan I. Murat önderliğindeki Osmanlı ordusu ile Sırp kumandanı Lazar önderliğindeki Balkan ordusu Kosova'da karşı karşıya geldi. Topçu avantajını da kulanan Osmanlı ordusu Haçlıları ağır bir yenilgiye uğrattı. Ancak I. Murat, Milos Obiliç adlı bir Sırp ...