Hurşid Ahmed Paşa

Hurşit Ahmet Paşa II. Mahmut saltanatında 5 Eylül 1812 - 1 Nisan 1815 tarihleri arasında iki yıl altı ay yirmiyedi gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Hurşid Ahmed Paşa ilgili konular

 • Ahmet Cevdet Paşa

  Ahmed Cevdet Paşa veya Lofçalı Ahmed Cevdet Paşa (Osmanlıca: احمد جودت پاشا)
 • Liste - Osmanlı Vezirleri

  I. OsmanOrhan Gazi Alaüddin Paşa (İlk sadrazam) Gündüz Alp (İnönü Beyi) Hasan Alp (Yarhisar Beyi) Turgut Alp (İnegöl Beyi) Konur Alp A
 • Hurşid Ahmed Paşa

  Hurşit Ahmet Paşa II. Mahmut saltanatında 5 Eylül 1812 - 1 Nisan 1815 tarihleri arasında iki yıl altı ay yirmiyedi gün sadrazamlık yapmış b
 • Hurşit Ahmet Paşa

  Hurşit Ahmet Paşa (ö. 30 Kasım 1822, Yenişehr-i Fener), II.
 • Hain Ahmed Paşa

  Hain Ahmed Paşa, Osmanlı Devleti'nde paşa, yönetici, beylerbeyi, devlet adamı.1522 yılında Sadrazam Piri Mehmed Paşa emekli oldu. Bunun üzeri
 • Hacı Ahmed Paşa

  Hacı Ahmed Paşa veya Hacı Ahmet Paşa şu anlamlara gelebilir:
 • Osmanlı Adliye Nazırlığı

  Adliye Nazırlığı ya da Adliye Nezareti Son dönem Osmanlı Hükümetleri'nde Adalet Bakanlığı'nın yaptığı işin yapan nazırlıktırAdliye
 • Osmanlı Evkaf Nazırlığı

  Evkaf Nazırlığı ya da Evkaf-ı Hümayun Nezareti son dönem Osmanları Hükümetleri'nde vakıf kurumlarından sorumlu olan nazırlıktır.
 • Osmanlı Maliye Nazırlığı

  Maliye Nazırlığı ya da Maliye Nezareti son dönem Osmanları Hükümetleri'nde maliye işlerinden sorumlu olan nazırlıktır.
Hurşid Ahmed Paşa
Hurşid Ahmed Paşa