Hurşid Ahmed Paşa

Hurşit Ahmet Paşa II. Mahmut saltanatında 5 Eylül 1812 - 1 Nisan 1815 tarihleri arasında iki yıl altı ay yirmiyedi gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Hurşid Ahmed Paşa

Hurşit Ahmet Paşa II. Mahmut saltanatında 5 Eylül 1812 - 1 Nisan 1815 tarihleri arasında iki yıl altı ay yirmiyedi gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Yanıtlar