Hurrice

Kısaca: Aşağı yukarı Hititlerle çağdaş olarak Doğu Anadolu'da egemen olan ve Hintli bir krallık ailesi tarafından idare edilen Mitanniler Hurrice konuşuyorlardı. Kendi başına bir tür oluşturan bu dil daha sonra adlarına 13. Yüzyılın ilk yarısından beri rastlanan Urartular (M. ...devamı ☟

Hurrice
Hurrice

Aşağı yukarı Hititlerle çağdaş olarak Doğu Anadolu'da egemen olan ve Hintli bir krallık ailesi tarafından idare edilen Mitanniler Hurrice konuşuyorlardı. Kendi başına bir tür oluşturan bu dil daha sonra adlarına 13. Yüzyılın ilk yarısından beri rastlanan Urartular (M.Ö 900-600) tarafından da kullanılmıştır. Hititler 13. yüzyılda da büyük ölçüde Hurri etkisinde kalmıştır.

İlgili konular

hurri uygarlığı

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hurriler
2 yıl önce

Kültepe'de bulunan çivi yazılı belgelerde çok sayıda Hurrice belgeye rastlanmıştır. Bu belgelerde Hurrice sözcükler bulunması, bu dönemde Hurrilerin Orta Anadolu'ya...

Hurriler, Anadolu, Irk, Taslak
Urartuca
5 yıl önce

yazılmış taş yazıtlarda rastlanmaktadır. Hurriceyle akraba olup onun gibi bitişken bir dil olan Urartuca, Hurrice kadar geniş geniş bir alana yayılmamıştır...

II. Muvatalli
2 yıl önce

anıtıdır. II. Muvatalli'nin kimi dokümanlarda ve bazı mühürlerde kullandığı Hurrice ismi Şarri-Teşup'tur. II. Muvatalli'nin hükümdarlığı, Mısır'da I. Seti...

Kikkia
5 yıl önce

Korsabad Kral Listesinde adı yirmisekizinci sırada geçen Kikia'nın İsmi Hurrice'dir. Muhtemelen MÖ 2012-1985 yılları arası krallık yapmıştır. Kikia, III...

Ugarit
2 yıl önce

kısmı saray ve çevresinde çoğunluğu Akadca, Ugaritçe olmak üzere Sümerce, Hurrice dillerinde çivi yazılı tabletlerle Antik Mısır dilinde hiyeroglif birkaç...

Yazılıkaya
2 yıl önce

bunların kimi okunamaz durumdadır. Tanrı ve tanrıça isimlerinin Hitit yerine Hurrice isimleriyle yazılmış olması, MÖ 13. yüzyılda Hurri dini etkisinin Hitit...

Yazılıkaya, Boğazköy, Hitit, Pars, Çorum (il)
III. Hattuşili
2 yıl önce

Hittites" 2nd Ed. ^ III. Hattuşili kendi ağzından anlattığı metinlerde İştar (Hurrice Şauşga)'dan hep koyucu tanrıçası olarak bahseder. ^ Bu prensesin Hititçe...

II. Tuthaliya
5 yıl önce

Tuthaliya ismini kullanmaktadır. II. Tuthaliya’nin prensken kullandıgı Hurrice ismi Tašmi-šarri’dir. Tahta babası I. Arnuvanda'nın ölümüyle çıkmıştır...