--}}

Huruf-u Munfasıla

Huruf-u Munfasıla (Aralıklı Harfler) ya da bilinen diğer isimleriyle ``hatt-ı cedid``, ``Enverpaşa yazısı`` ya da ``ordu elifbası``, Enver Paşa`nın Türkçe`nin yazımını kolaylaştırmak üzere Arap alfabesini gözden geçirerek elde ettiği yazı sistemidir. Sistem Savunma Bakanlığı`nın da katkısıyla uzun süre kullanımda kalmıştır. Bu sisteme göre harflerin son biçimleri birbirine bağlanmadan kullanılıyor ve sesli harfler de gösteriliyordu. Enver Paşa 1917 yılında bu sistemi öğretmeye

Huruf-u Munfasıla (Aralıklı Harfler) ya da bilinen diğer isimleriyle ``hatt-ı cedid``, ``Enverpaşa yazısı`` ya da ``ordu elifbası``, Enver Paşa`nın Türkçe`nin yazımını kolaylaştırmak üzere Arap alfabesini gözden geçirerek elde ettiği yazı sistemidir. Sistem Savunma Bakanlığı`nın da katkısıyla uzun süre kullanımda kalmıştır. Bu sisteme göre harflerin son biçimleri birbirine bağlanmadan kullanılıyor ve sesli harfler de gösteriliyordu. Enver Paşa 1917 yılında bu sistemi öğretmeye yönelik ``Elifba`` adlı bir okuma kitabı hazırlamıştı. Yazının resmi olarak mı sona erdiği, yoksa kendiliğinden mi terk edildiği bilinmemektedir.G. L. Lewis (1999). Türk Cumhuriyeti`nde Bir Uygarlık Ögesi Olarak Atatürk`ün Dil Devrimi. Jacob M. Landau (Yay. Haz.) (1999). Atatürk ve Türkiye`nin Modernleşmesi, İstanbul: Sarmal, ISBN 975-8304-18-6 (s. 251-272) içinde. s.253.

Ruşen Eşref bu sistemle ilgili Atatürk`ün 1918`deki görüşlerini şöyle aktarır:
``"Bu iş, iyi niyetle yapılmış olmasına rağmen, yarım yamalak ve zamansız yapılmıştır... Savaş zamanı, harflerle uğraşılacak zaman mıdır? Ne için? Haberleşmeyi kolaylaştırmak için mi? Bu sistem haberleşmeyi eski sisteme göre daha yavaş ve daha güç kılmıştır. Hızın önem kazandığı bir zamanda, işleri yavaşlatan ve insanların kafasını karıştıran bu atılımın avantajı nedir? Fakat madem bir işe başladınız, bari bunu doğru dürüst yapacak cesareti gösteriniz."``Ruşen Eşref Ünaydın (1956). Hatıralar. Ankara. s. 28-29
dil-taslak

Notlar

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Huruf-u Munfasıla
Huruf-u Munfasıla