Hz. Davud

İsrailoğullarına gönderilen ve kendisine, Zebur adlı kitap verilen peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Dâvud'dan söz edilir. Şeceresi Hz. İbrahim'e kadar uzanır.

Hz. Davud

İsrailoğullarına gönderilen ve kendisine, Zebur adlı kitap verilen peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Davud'dan söz edilir. Şeceresi Hz. İbrahim'e kadar uzanır. Islam alimlerinden Taberi'ye göre Hz. Davud; gür ve güzel sesli, iyi huylu, temiz kalpli, çok anlayışlı ve çok güçlü bir insandı. Kur'an-ı Kerim'e göre "kendisine hem hükümdarlık hem de nübüvvet verildi. Dağlar ve kuşlar O'nunla birlikte Allah'ı tesbih ederdi. Bu sebeple dağlar ve kuşlar O'nun emrine verilmiştir." Ibadete çok düşkündü, günah işlemekten titizlikle kaçınırdı. Hz. Mumammed (sav); "Allah'ın sevdiği namaz, Davud'un namazı, en sevdiği oruç yine Davud'un orucudur." buyurarak Hz. Davud'u övmüştür. O'nun döneminde Israiloğulları tam anlamıyla yerleşik medeniyete geçmiş, devletlerini güçlendirmiştir. Ahd-i Atik'e göre Davud Aleyhisselam 30 yaşında kral olmuş, 46 yıl 6 ay saltanat sürdükten sonra 76 yaşında vefat etmiştir. Mezarı Kudüs şehrindedir.

İlgili konuları ara

Yanıtlar