İç Cephe-Ayaklanmalar

Ulusal Kurtuluş Savaşı boyunca Anadolu`nun çeşitli yerlerinde birçok ayaklanmalar çıkmıştır.

{{Bilgi Kutusu Savaş |çatışma=Ayaklanmalar |parçası=Kurtuluş Savaşı |image= |caption= |tarih= |yer=Anadolu |casus=Osmanlı İmparatorluğunun paylaşımı |bölge= |sonuç= |savaşan1= |savaşan2= |kumandan1= |kumandan2=Ali Fethi Okyar, İsmet İnönü, Mustafa Kemal |güç1= |güç2= |kayıplar1= |kayıplar2= |notes= }} } Ulusal Kurtuluş Savaşı boyunca Anadolu`nun çeşitli yerlerinde birçok ayaklanmalar çıkmıştır. Bu ayaklanmaların bir bölümü, Anadolu topraklarının bir bölümü üzerinde yeni bir devlet kurmayı amaçlayan, diğer bölümü ise, saltanat ve hilafete geleneksel ve dinsel bakımdan bağlı olanlarca çıkarılmış isyan hareketleridir. Hıyanet, kin ve taassubun yarattığı isyanların amacı; milli hareketi boğmaktır. Atatürk, öncelikle iç isyanların bastırılmasına, ülkede iç güvenliğin sağlanmasına son derece önem vermiştir. Bir yandan vatana ihanet yasası çıkarılırken, öbür yandan da iç isyanları bastırmada kullanılmak üzere Seyyar Jandarma Müfrezeleri kurulmuştur. Ayaklanmalar milli mücadeleyi geçiktirmiştir.

İstanbul Hükümeti

} Ahmet Aznavur]] Ayaklanması (2 Kasım 1919-16 Nisan 1920) Manyas -Susurluk-Gönen -Ulubat dolaylarında Aznavur`un çıkardığı ayaklanmayı önce Milli kuvvetler, sonra`da Çerkez Ethem bastırmıştır. Halifelik ordusu (Kuva-i İnzibatiye) İstanbul yönüne geçişi sağlayan Geyve ve çevresinde iyi donatılmış Kuva-i Milliye`ye karşı İngilizlerin desteği ile kurulan Halifelik Ordusu. Milli Kuvvetler tarafından dağıtılmıştır.

İstanbul Hükümeti ve İşgal Güçleri

} En yaygın olanıdır. İşgalcileri kendi etki alanlarındaki milli uyanışı ezmek için her çareye başvurmuşlardır. Gizli ajanlarıyla İstanbul Hükümetiyle işbirliği yapıp din sömürücülüğü yoluyla halkı ayaklandırmışlardır. Bolu-Düzce-Hendek ve Adapazarı Ayaklanmaları Boğazları elde tutmak amacıyla çıkartılan ayaklanma. Kuvayı Milliye kuvvetlerince bastırılmıştır. Yozgat Ayaklanması; Bu ayaklanmayı bastırmakta milli kuvvetler yetersiz kaldığı için, kuvay-ı seyyare bastırmıştır. Afyon Ayaklanması; Yunan ajanlarının kışkırtması sonucunda Çopur Musa adlı çıkar düşkününün çıkarttığı bu ayaklanma Kuvayı Milliye tarafından bastırıldı. Konya Ayaklanması; Din duygusu kullanılarak Fransız, İngiliz, İtalyan ajanlarının kışkırtmalarıyla çıkmıştır. Milli kuvvetlerce bastırılmıştır. Milli Aşireti Ayaklanması; Urfa`da yaşayan bu aşiret Fransızlarla işbirliği yaparak ayaklanmıştır. Milli kuvvetlerce bastırılmıştır. Milli Aşireti Ayaklanması (1 Haziran-8 Eylül 1920)

Güneydoğu Anadolu`da Fransa, İngiltere ve Ermeni faaliyetlerinin artması, bölgede yaşayan Kürt aşiretlerini de kışkırtmaları sonucunda Milli Aşireti de ayaklanmıştır. Aşiret liderlerinden Mahmut, İsmail, Halil ve diğer şahıslar Fransız ve İngilizlerle temasa geçerek Siirt`ten Tunceli`ye kadar olan bölgeyi idareleri altına almak için harekete geçtiler. Milli Aşireti`nin ayaklanmasının bastırılması için 13. Kolordu görevlendirildi. 18 Haziran 1920`de asilerle çarpışma başladı. Viranşehir bölgesine kadar saldıran asilere nasihat heyetleri gönderilmiş ise de olumlu bir netice alınamadı. Fransız işgali altındaki bölgeden aldıkları “üç bin atlı ve develi ile bin kadar piyadeden ibaret bir kuvvetle” 25 Ağustos 1920`de Viranşehir asiler tarafından işgal edildi. Atatürk Nutuk`ta konuyu şöyle açıklar. “Asiler, aman dilemek maksadıyla geldiklerini söyleyerek o bölgedeki komutanlarımızı kandırarak tedbir almakta ihmale sevk ettiler. Bu sırada, o civarda dağınık halde bulunan müfrezelerimize hücum ederek Viranşehir`i işgal ettiler. Haberleşme ve bağlantımıza engel olmak üzere de, o bölgedeki bütün telgraf hatlarını kestiler.” Viranşehir`i işgal eden asiler devlete bağlı olan Karakeçili Aşireti mensuplarını öldürdükleri gibi, askerlerin, subayların mallarını da yağma ettiler.

Asilerin temizlenmesi için 13. Kolordudan Beşinci Tümen görevlendirildi. Devlete bağlı vatansever aşiretlerin de desteği ile isyancılar yenilerek güneye çöl tarafına(suriye) kaçtılar.

Azınlıklar

} Fransızların desteğiyle 10 Temmuz 1920`de Adana`ya giren Ermeni İntikam Alayı`nın ayrıca doğu illeri sınırında bulunan diğer Ermenilerin ayaklanma kışkırtma ve savaş açma şeklindeki baskılarıdır. Yunan desteğini alamayan Doğu Karadeniz Rumlarının Pontus devletini kurma amacıyla çıkarttığı ayaklanmalardır. Aralık 1920 de başlayan ayaklanmalar kesin zaferin kazanılmasından sonra 1923` de tam olarak bastırıldı.

Düzenli Ordununu kurulmasına tepki

} Demirci Mehmet Efe Aralık 1920`de ayaklanmış, Refet Bey tarafından bastırılmıştır. Çerkez Ethem Ayaklanması; I. İnönü savaşı sırasında bastırılmıştır. Kuvay-i Milliye döneminde oldukça başarılı hizmetler veren Çerkes Ethem bu yenilgi sonunda Yunan ordusuna teslim olmuş ve TBMM tarafından vatan haini olarak ilan edilmiştir.

Çerkez Ethem T.B.M.M. Reisliğine Meclisi de aşağılayan ve Mustafa Kemal`in Bilecik`ten dönerken Ankara`ya götürdüğü İstanbul Hükümetinin temsilcilerinin hemen serbest bırakılmasını isteyen bir telgraf çekti. Bunu üzerine Meclis`de Kuvayi Seyyareye karşı çıktı. Batı Cephesi komutanlığı Ethem ve Tevfik Beylerin vatana ihanet suçu işlediklerini öne sürerek teslim olmalarını istedi. Fakat mebus Reşit Bey`in de kendilerine katılmasıyla üç kardeş Uşak`ta Yunanlılarla görüştüler. Düzenli ordu İsmet Bey ve Refet Bey`in komutasında 1921 yılı ocak ayında Kuvayı Seyyare`nin tuttuğu Gediz-Kütahya üstüne yürüdü. Çerkez Ethem`in yanındaki kuvvet iyice küçülmüştü.1.Süvari Grubu komutanı binbaşı Derviş Bey takip ediyordu. Derviş Bey Ethem`in arkadaşı olduğu için Yunanlılara sığınmadan önce silahlarını bırakmasını sağladı.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İç Cephe-Ayaklanmalar ilgili konular

 • Anzavur İsyanları

  İstiklal Savaşında, milli cepheleri arkadan vurmak için İstanbul hükümetince çıkarttırılan ayaklanmalar (1 ekim 1918-25 kasım 1919 ve 16
 • İç Cephe - Ayaklanmalar

  Amasya Genelgesi ile ulusun bağımsızlığının, yine ulusun azim ve iradesiyle kurtarılacağı ilkesinin ortaya konması, Erzurum ve Sivas kongre
 • Anzavur Ayaklanması

  Ahmet Anzavur Ayaklanması, Kurtuluş Savaşı`na karşı Anadolu`da düzenlenen ayaklanmalardan biridir.
 • Çopur Musa Ayaklanması

  Çopur Musa Ayaklanması, Kurtuluş Savaşı sırasında Çopur Musa tarafından Afyon ili yakınlarında başlatılan ayaklanma.
 • İç Cephe-Ayaklanmalar

  Ulusal Kurtuluş Savaşı boyunca Anadolu`nun çeşitli yerlerinde birçok ayaklanmalar çıkmıştır.
 • İntikam Alayı Ayaklanması

  Bilgi Kutusu Savaş
 • Kuvayi Seyyare

  Kuvvei Seyyare (ya da Kuvve-i Seyyare, Kuva-yi Seyyare; Hareketli kuvvetler), Türk Kurtuluş Savaşı yıllarında gönüllü vatansever birliklerden
 • Türk tarihinde ayaklanmaklar

  Ayaklanmaları incelemek netameli bir konudur. Ama hoşa gitmese de bu ülkenin tarihinde yaşanmış ve devletin ve toplumun geleceğinde hiç şüph