İç mimarlık, bir mimari mekânın içinde, kullanıcılara işlevsel, yapısal ve estetik ölçütlere göre en uygun tasarımı sunmak için çözümler üreten meslek dalıdır.
İç mimarlık bir yandan güzel sanatların gerektirdiği plastik değerleri içeren, estetik bilgi ile yoğrulmuş, diğer yandan mimarlığın bina olgusuyla ilişkilendirilen bir konumda da yer almaktadır.

İç mimar

İç mimar ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: İç mimarlık

iç mimar

Türkçe iç mimar kelimelerinin Almanca karşılığı.
n. Innenarchitekt

Yanıtlar